IV Congreso Internacional de Grupos Multifamiliares (GMF)

Els dies 12 i 13 d’abril, a l’Aula Magna del Hospital Central de San Isidro a Buenos Aires, es va celebrar el IV Encuentro Internacional de Grupos Multifamiliares organitzat per l’Equip d’intervenció Multifamiliar (EIMFSI) i coordinat per el Lliç. Eduardo Mandelbaum.

Professionals especialistes en conflictes familiars i Salud Mental tant de Llatinoamèrica com d’Europa van presentar interessants propostes sobre actualització de conceptes, innovació i experiències exitoses que s’estan desenvolupant arreu del món.

El Dr. Rubén Caridad, psiquiatre coordinador del grup multifamiliar a CPB Serveis Salut Mental, va participar en amb la ponència: Inclusión del dispositivo en la comunidad, particularidades en las intervenciones y resistencia a la terapia multifamiliar presentant l’experiència de 2 anys de funcionament del recurs GMF en els Hospitals de Dia de CPB SSM, amb resultats significatius de millora tant en les relacions pacient-família com en la reducció de la càrrega assistencials dels equips.

El Dr. Caridad també va ser convidat per el professor Mandelbaum a participar en les reunions i supervisió prèvies al congrés, així com en dos dels grups multifamiliars dirigits per l’equip EIMFSI.