Atenció integral

en la salut mental comunitària

CPB SERVEIS SALUT MENTAL

Processos assistencials de qualitat

basats en l'evidència científica

Compromís de servei públic,

qualitat i innovació

FUNDACIÓ DR. FÀBREGAS

Professionals implicats

en l'atenció centrada en la persona

SERVEIS SANITARIS

SERVEIS SOCIALS

Notícies

Temptatives de suïcidi durant l’embaràs i el postpart: Revisió sistemàtica i Metaanàlisi

La Dra. Anna Plaza, coordinadora de la Unitat de Crisi i Prevenció de la Conducta Suïcida al CSMA Dreta Eixample, Encants i Camp de l’Arpa ha participat en l’estudi "Suicide Attempts during Pregnancy and Postpartum: A Systematic Review and Meta-Analysis".

La Fundació CPB Serveis Salut Mental participa en el projecte transfronterer coParticiPA de la Universitat de Barcelona

coParticiPA és una iniciativa que busca promoure la participació de persones en situació de vulnerabilitat en la xarxa de serveis, tant bàsics com especialitzats, als territoris limítrofs dels dos costats dels Pirineus.

Activitats comunitàries

Exposició ‘Relats en veu pròpia’ a la Biblioteca Agustí Centelles

Una exposició sobre Salut Mental basada en una sèrie d’escrits en primera persona realitzats per persones usuàries del SRC Esquerra Eixample i de la Unitat Funcional d’Habitatge de la Fundació CPB Serveis Salut Mental.

El SRC Dreta de l’Eixample presenta el projecte “Encontre”, un vídeo d’animació creat amb la tècnica stop motion

L’activitat “Ocupa’t: projectes audiovisuals” del SRC Dreta Eixample, de la Fundació CPB Serveis Salut Mental, s’emmarca en les activitats del programa funcional de l’àrea de la promoció de l’autonomia i la funcionalitat.

Els nostres compromisos

Atenció integral

Prestem serveis especialitzats integrals tant des de l’àmbit biològic com psicosocial que inclouen des de la prevenció i detecció precoç fins a la recuperació de la funcionalitat.

Referent de qualitat

Atenció individualitzada i centrada en la persona. Pràctica assistencial basada en la competència professional, el treball interdisciplinari i els valors ètics.

Rigor científic

Implementem programes terapèutics innovadors basats en l’evidència científica i en l’avaluació de l’efectivitat de la pràctica clínica.

Iniciativa i experiència

Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona al 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària.