Listado de la etiqueta: hostpial de dia

Reordenació assistencial als hospitals de dia d’adults

A partir del dilluns, 4 de juny de 2018, es posa en marxa en els Hospitals de Dia de CPB SSM (Hospital de Dia Còrsega i Hospital de Dia CPB) un nou funcionament amb l’objectiu de donar una millor resposta als requeriments i necessitats actuals de la població atesa, situant l’Hospital de Dia com a lloc privilegiat d’alternativa a l’hospitalització, amb una atenció intensiva, integral, focalitzada, multicomponent.

Els eixos d’aquesta reordenació consisteixen per una banda, en la millora de l’accessibilitat, el que comporta l’atenció de tots els pacients derivats, en un termini màxim de 72 hores i la inclusió immediata, si s’escau, en el nou Programa d’Atenció Ràpida. 

D’altra banda, l’Hospital de Dia s’adapta i s’especialitza, per tal de donar resposta a l’increment de pacients amb Trastorns Afectius, Patologia Dual, Trastorns de la Personalitat i d’altres. El focus del tractament es centra en la persona, i els programes s’adapten en funció del perfil del pacient a tractar, tenint en compte patologia, edat i funcionalitat, amb activitats i espais terapèutics adients a cada perfil. En aquest sentit, es defineixen itineraris diferenciats de tractament, mantenint i reforçant els Programes específics ja existents d’Intervenció en Crisi i Trastorn Límit de la Personalitat.

Finalment, volem donar més èmfasi a la Psicoteràpia Institucional, de manera que el dia a dia del pacient a l’Hospital de Dia resulti en sí mateix una eina terapèutica de primer ordre, mediatitzada per les múltiples interaccions entre els pacients i els diferents membres de l’equip assistencial.

En el procés d’alta, continuem treballant per a agilitzar l’articulació i l’encaix amb la resta de dispositius comunitaris per tal de garantir un relleu terapèutic de qualitat.

Aquesta reordenació assistencial que ara endeguem amb renovades expectatives i il·lusió, ha estat presentada pels equips de cada Hospital de Dia als diferents equipaments de la Xarxa de Salut Mental, en les sessions obertes, el dia 23 de maig (Hospital de Dia CPB) i el dia 30 de maig (Hospital de Dia Còrsega).