David Giménez, infermer de la Unitat d’Hospitalització Parcial a Domicili (UHPAD), publica un article al “Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing”

Tot i haver molts estudis internacionals sobre l’hospitalització a domicili en salut mental, tanmateix hi ha hagut poca investigació sobre les experiències de les infermeres treballant en aquestes unitats.

Aquest estudi proporciona informació basada en les experiències de les infermeres de salut mental que han treballat en la Unitat d’Hospitalització Parcial a Domicili en Salut Mental de CPB Serveis Salut Mental – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des de la seva creació.

Es centra en les vivències directes de les infermeres i és el primer estudi d’aquestes característiques i aquest enfocament a Espanya.

Explica la importància d’intervenir en l’entorn de les persones ateses; tenint en compte la relació terapèutica que es crea en aquest context i el procés d’atenció a la infermeria en salut mental durant una crisi. A més, l’estudi també mostra la satisfacció de les infermeres en l’atenció que es dona a casa dels pacients.

Reconèixer les experiències de les infermeres i les seves perspectives sobre l’atenció que ofereixen podria ajudar a canviar els paradigmes d’infermeria en salut mental des dels  models biomèdics fins a perspectives més noves que es troben en els models de recuperació.

Aquest coneixement podria millorar la qualitat de l’atenció en entorns de salut mental, considerant el seu potencial per guiar les pràctiques d’infermeria.

Sensibilitzar els proveïdors d’atenció a la salut mental sobre les estructures d’atenció personal i professional de les infermeres en salut mental pot ajudar a implementar sistemes de suport per satisfer les necessitats de les i els professionals. Satisfer les necessitats de les infermeres relacionades amb l’atenció que proporcionen afectaria positivament l’atenció al pacient.

Llegir l’article aqui