El Grup TLP- Barcelona entrevista el professor Stephan Doering

El professor Stephan Doering, psiquiatre i psicoanalista, professor de Psiquiatria, cap del Departament de Psicoanàlisi i Psicoteràpia de la Universitat de Medicina de Viena i president de la International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), va ser entrevistat pel Grup-TLP Barcelona: Diferents estudis científics demostren l’eficàcia de la psicoteràpia focalitzada en la transferència.  La seva entrevista la podeu veure en el següent enllaç.