Comencen a emergir problemes de salut mental vinculats a la Covid-19

  • La petjada psicològica provocada per l’aïllament, la por a patir la malaltia i l’estrès constant, és ja una realitat.

  • Les persones que ja patien algun trastorn mental i el personal sani-tari són alguns dels col·lectius més vulnerables.

Una part important de la població està en risc de presentar problemes de descompensació psicològica i psicopatològica lligada al confinament generat per la pandèmia de la Covid-19. “Els efectes de l’esgota-ment emocional provocat per l’aïllament, comencen a fer-se evidents en les per-sones ateses. Les primeres setmanes de confinament, la resposta general va ser molt adaptativa i continguda, no hi va haver increment de la demanda habi-tual, no van augmentar les urgències ni els ingressos psiquiàtrics, degut en bona part, al seguiment de proximitat i la implicació proactiva dels diferents serveis de salut mental, però passats els dos primers mesos, estem detectant risc de recai-gudes en pacients diagnosticats amb algun trastorn mental i l’augment de cert tipus de patologies, com simptomatologia depressiva, ansietat, estrès agut i es-très posttraumàtic.

El Dr. Joan Vegué, director mèdic de CPB Serveis Salut Mental (CPB SSM) i president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat Catalunya afirma que “l’aïllament, les pròpies condicions d’aquest aïllament, la por a patir la malaltia, les vivències de dol en aquest difícil període i l’estrès continuat són els factors de risc més determinants per patir al-gun trastorn mental”. Malauradament, aquestes són les situacions a les que una part dels individus estan fent front de manera habitual i per les que estem reben ja consultes, tot i així, l’impacte psicològic greu està per arribar.

Les dades presentades confirmen què, els col·lectius més fràgils i vulnerables a partir aquestes descompensacions són les persones amb psicopatologia prèvia, les que han patit directament els efectes de la pandèmia (han estat malaltes elles o els seus familiars, han requerit d’hospitalització i sobretot han patit pèrdues) el personal sanitari, especialment dels equips d’atenció directa que s’han vist en una situació d’estrès continu durant els darrers mesos i, les persones amb greus conseqüències laborals, econòmiques i socials.

EL MIRALL DE XINA

Xina s’ha convertit en el mirall d’aquesta pandèmia. El temps d’avantatge que porten en a la crisi és una oportunitat per a la resta de països per a poder reac-cionar amb temps. Un estudi de la Societat Xinesa de Psicologia va trobar al febrer que un 42,6% de 18.000 ciutadans xinesos analitzats tenien símptomes d’ansietat relacionats amb el *coronavirus. Un 16,6% de 14.000 examinats van mostrar indicis de depressió en diferents nivells de gravetat.

NOUS PROTOCOLS I ESCALA TERAPÈUTICA

CPB SSM, conscienciat de la importància de detectar i intervenir de manera pre-coç, ha elaborat un protocol de resposta assistencial a les conseqüències psico-lògiques i psicopatològiques de la pandèmia Covid19, amb l’objectiu de donar suport emocional i assessorament al personal sanitari del territori.

En aquesta línia, per assegurar també que les persones que pateixen trastorns de la salut mental i addiccions puguin accedir als tractaments especialitzats, s’ha dissenyant una entrevista semiestructurada, que permet identificar i discriminar adequadament el nivell d’intervenció en crisi requerida en cada cas i, poder as-signar a cada persona el recurs assistencial més adient: ambulatori, en règim d’hospital de dia, atenció a domicili o ingrés.

Així mateix, CPB SSM ha impartit la primera edició d’una formació online adre-çada a professionals sanitaris de l’Associació BCN Salut Mental per donar res-posta assistencial de manera eficient davant les repercussions psicològiques i psicopatològiques de la pandèmia Covid-19, que dia a dia aniran en augment.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona l’any 1980, som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària.


Descarrega la Nota de Premsa