La Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica a Domicili (UHPAD), consolidada alternativa a l’hospitalització convencional

 • La UHPAD atén a pacients en situació de descompensació psicopatològica aguda en el seu entorn de vida habitual.

 • Proposa un conjunt d’intervencions mèdiques i d’infermeria intensives en el domicili, i l’adequada articulació amb la resta de dispositius del territori per tal de garantir un relleu terapèutic àgil i eficient.

 • CPB Serveis Salut Mental aposta per aquest recurs assistencial, ampliant les places i reforçant les/els professionals durant la situació de crisi generada per la pandèmia COVID-19.

La Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica a Domicili és una iniciativa pionera com alternativa a l’hospitalització convencional. La UHPAD, que es va posar en marxa a finals de l’any 2016, va ser el primer servei d’aquestes característiques a Catalunya.

La UHPAD és una unitat funcional conjunta, fruit d’un conveni marc de col· laboració entre CPB Serveis Salut Mental (CPB SSM) i el Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, estructuralment contractada com un programa assistencial de l’Hospital de Dia Còrsega de CPB SSM.

Es defineix com un dispositiu comunitari que ofereix una alternativa a l’hospitalització psiquiàtrica, amb una oferta assistencial innovadora que dóna cobertura 7×24 al territori de l’Àrea Integral de Salut de la Barcelona Dreta, aportant una millor resposta a les necessitats de les/els pacients.

Prèviament a la situació de crisi generada per la pandèmia COVID-19, la UHPAD constava de 17 places i una estada mitjana al voltant de 25 dies. En les últimes setmanes, donada la necessitat i rellevància d’aquest recurs en el moment actual, s’ha reforçat l’equip assistencial, redistribuint recursos de manera interna, per poder incrementar l’ocupació fins a 25 places.

Els pacients que presenten un trastorn psicopatològic agut, són atesos de manera intensiva en el seu domicili aconseguint d’aquesta manera, els principals objectius marcats des dels inicis del seu funcionament: mantenir la/el pacient en el seu entorn mentre aconsegueix la remissió simptomatològica, disminuir el nombre d’urgències i d’ingressos en unitats d’aguts evitant la psiquiatrització i l’estigma, fer corresponsable a la/el pacient i a les seves famílies del seu propi procés terapèutic i, alhora, augmentar molt accentuadament la satisfacció i qualitat de vida de les/els usuaris/es.

La UHPAD, composada per un equip multidisciplinar amb un alt nivell d’expertesa en atenció intensiva a domicili, proposa un conjunt d’intervencions mèdiques i d’infermeria intensives, i l’adequada articulació́ amb la resta de dispositius del territori per tal de garantir un relleu terapèutic eficient.

Les visites conjuntes de seguiment, realitzades per l’equip de psiquiatria i d’infermeria, al domicili de la/el pacient, faciliten una valoració més completa de la situació tant clínica com psicosocial del pacient, alhora que millora la capacitat resolutiva de la intervenció.

Dades rellevants

La valoració de l’activitat de la UHPAD en aquests anys ha estat molt positiva, així ho confirmen les dades que es van presentar en l’estudi sobre l’Avaluació de la Unitat d’Hospitalització Parcial a Domicili de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta, presentat l’any 2019.

Del procés d’atenció a la UHPAD destaquem que, un 93% dels casos tractats han estats donats d’alta per milloria clínica, tan sols un 7% dels casos han necessitat de trasllat a unitats d’hospitalització. Del conjunt de les altes clíniques, més del 70% dels casos han estat derivats a tractament ambulatori (CSMA).

La UHPAD ha comportat també, que la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital Sant Pau, hagi disminuït en un 17% el nombre d’ingressos hospitalaris, alhora que podia augmentar la complexitat dels casos ingressats.

Intensitat de l’atenció a les/els pacients durant la pandèmia COVID-19 (març-maig)

Durant el període comprés entre el 16 de març i el 31 maig de 2020, han estat derivats a la UHPAD un total de 54 pacients.

La intensitat de l’atenció de la UHPAD, durant la crisi sanitària generada per la pandèmia, queda palesa en el fet que les/els pacients han estat atesos durant 26 dies de mitjana, generant una mitjana de 18 visites d’atenció domiciliària i 8 trucades telefòniques de seguiment i coordinació per pacient.

Cal recordar que durant els festius i caps de setmana, també s’atenen a tots/es els/les pacients que ho requereixin, ja sigui de manera telefònica o presencial.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona l’any 1980, som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària.


Descarrega la Nota de Premsa

Comencen a emergir problemes de salut mental vinculats a la Covid-19

 • La petjada psicològica provocada per l’aïllament, la por a patir la malaltia i l’estrès constant, és ja una realitat.

 • Les persones que ja patien algun trastorn mental i el personal sani-tari són alguns dels col·lectius més vulnerables.

Una part important de la població està en risc de presentar problemes de descompensació psicològica i psicopatològica lligada al confinament generat per la pandèmia de la Covid-19. “Els efectes de l’esgota-ment emocional provocat per l’aïllament, comencen a fer-se evidents en les per-sones ateses. Les primeres setmanes de confinament, la resposta general va ser molt adaptativa i continguda, no hi va haver increment de la demanda habi-tual, no van augmentar les urgències ni els ingressos psiquiàtrics, degut en bona part, al seguiment de proximitat i la implicació proactiva dels diferents serveis de salut mental, però passats els dos primers mesos, estem detectant risc de recai-gudes en pacients diagnosticats amb algun trastorn mental i l’augment de cert tipus de patologies, com simptomatologia depressiva, ansietat, estrès agut i es-très posttraumàtic.

El Dr. Joan Vegué, director mèdic de CPB Serveis Salut Mental (CPB SSM) i president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat Catalunya afirma que “l’aïllament, les pròpies condicions d’aquest aïllament, la por a patir la malaltia, les vivències de dol en aquest difícil període i l’estrès continuat són els factors de risc més determinants per patir al-gun trastorn mental”. Malauradament, aquestes són les situacions a les que una part dels individus estan fent front de manera habitual i per les que estem reben ja consultes, tot i així, l’impacte psicològic greu està per arribar.

Les dades presentades confirmen què, els col·lectius més fràgils i vulnerables a partir aquestes descompensacions són les persones amb psicopatologia prèvia, les que han patit directament els efectes de la pandèmia (han estat malaltes elles o els seus familiars, han requerit d’hospitalització i sobretot han patit pèrdues) el personal sanitari, especialment dels equips d’atenció directa que s’han vist en una situació d’estrès continu durant els darrers mesos i, les persones amb greus conseqüències laborals, econòmiques i socials.

EL MIRALL DE XINA

Xina s’ha convertit en el mirall d’aquesta pandèmia. El temps d’avantatge que porten en a la crisi és una oportunitat per a la resta de països per a poder reac-cionar amb temps. Un estudi de la Societat Xinesa de Psicologia va trobar al febrer que un 42,6% de 18.000 ciutadans xinesos analitzats tenien símptomes d’ansietat relacionats amb el *coronavirus. Un 16,6% de 14.000 examinats van mostrar indicis de depressió en diferents nivells de gravetat.

NOUS PROTOCOLS I ESCALA TERAPÈUTICA

CPB SSM, conscienciat de la importància de detectar i intervenir de manera pre-coç, ha elaborat un protocol de resposta assistencial a les conseqüències psico-lògiques i psicopatològiques de la pandèmia Covid19, amb l’objectiu de donar suport emocional i assessorament al personal sanitari del territori.

En aquesta línia, per assegurar també que les persones que pateixen trastorns de la salut mental i addiccions puguin accedir als tractaments especialitzats, s’ha dissenyant una entrevista semiestructurada, que permet identificar i discriminar adequadament el nivell d’intervenció en crisi requerida en cada cas i, poder as-signar a cada persona el recurs assistencial més adient: ambulatori, en règim d’hospital de dia, atenció a domicili o ingrés.

Així mateix, CPB SSM ha impartit la primera edició d’una formació online adre-çada a professionals sanitaris de l’Associació BCN Salut Mental per donar res-posta assistencial de manera eficient davant les repercussions psicològiques i psicopatològiques de la pandèmia Covid-19, que dia a dia aniran en augment.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona l’any 1980, som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària.


Descarrega la Nota de Premsa

La Llar Tres Pins de Llinars del Vallès crea el primer grup de teràpia comunitària de la població

 • El primer grup relacionat amb la salut mental té com a objectiu treballar amb els participants aspectes lligats a la salut i al poble.
 • La creació del grup de treball ha servit per a elaborar el Pla Local de Salut Mental de Llinars del Vallès.

La Llar Tres Pins, pertanyent a CPB Serveis Salut Mental, va impulsar la participació d’un grup d’usuaris per tal d’organitzar un grup de treball i així elaborar el Pla Local de Salut Mental de Llinars del Vallès.

La Llar Tres Pins va proposar dinamitzar un grup relacionat amb la salut mental. El grup va estar format per persones que pateixen una malaltia mental, i l’objectiu és treballar amb aquestes persones la manera en què viuen els aspectes relacionats amb la salut al poble.

La idea de crear un grup va sorgir arrel de la participació de la Llar Tres Pins participés, el passat 3 d’octubre, a la Primera Jornada de Salut de Llinars. Tots els participants d’aquest grup de treball, tan usuaris de la residència com els ciutadans de Llinars del Vallès, es van mostrar molt il·lusionats amb el nou projecte.

El grup va estar dirigit pel Grup Etcèteres explicar qui són, i des de la Llar es va convidar a participar al Club Social i al Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de referència.

Llar Tres Pins

Una de les línies prioritàries de treball de la Llar Tres Pins és no només que els residents estiguin perfectament integrats en la vida del poble, sinó que també els veïns puguin apropar-se, desestigmatizant la malaltia mental i fer-los partícips de tot allò que s’organitza des de la llar.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona al 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària. 


Descarrega la Nota de Premsa

CPB SSM treballa l’estigma en salut mental amb residents de la Llar Tres Pins i alumnes de secundària de l’Escola Ginebró

 • Les persones que pateixen una malaltia mental viuen, en la majoria d’ocasions, estigmatitzades. Aquest estigma els impedeix integrar-se tant a la societat com en dinàmiques comunitàries. Formular en positiu.
 • Entre el 28 d’octubre i el passat 5 de desembre van tenir lloc una sèrie de trobades entre la Llar Tres Pins i els alumnes de l’Escola Ginebró.

CPB Serveis Salut Mental ha organitzat una sèrie de trobades esportives entre la residència Llar Tres Pins, ubicada a Llinars del Vallès i l’Escola Ginebró, situada al mateix municipi. Les trobades van fer-se entre 28 d’octubre i el 5 de desembre en diferents punts, com ara l’escola, la residència i el pavelló esportiu del poble, i amb els diferents cursos de secundària de l’escola. El nombre de participants variava segons l’activitat proposada, amb una capacitat de fins a 40 participants.

L’objectiu de les trobades ha estat treballar l’estigma associat a la malaltia mental, tant amb els alumnes de l’Escola Ginebró com amb els residents de la Llar Tres Pins. Els alumnes, per una banda, han tingut coneixement de treball amb persones que pateixen una malaltia mental, i els residents, per altra banda, han aconseguit integrar-se en noves dinàmiques comunitàries.

Les primeres dues trobades, una per curs, han tingut lloc a la classe dels alumnes de l’institut. Allà, els residents els han explicat vivències i històries personals en primera persona apropant coneixements als alumnes i aclarint dubtes i falsos mites sobre les malalties mentals.

Les següents dues trobades, una per curs, s’han fet a la Llar, presentant i donant a conèixer l’espai on viuen els residents. Els alumnes, a continuació, han explicat als residents l’activitat esportiva que havien preparat a classe, i s’ha dividit els participants en petits grups per realitzar jocs i dinàmiques.

Les últimes dues trobades, realitzades els passats 2 i 3 de desembre al Pavelló Esportiu Municipal, han consistit en una activitat esportiva conjunta entre alumnes i residents. En aquestes trobades, han participat entre 20 i 25 residents, i 20 alumnes, a més dels professors i els professionals de la Llar.

Llar Tres Pins

Una de les línies prioritàries de treball de la Llar Tres Pins és no només que els residents estiguin perfectament integrats en la vida del poble, sinó que també els veïns puguin apropar-se, desestigmatizant la malaltia mental i fer-los partícips de tot allò que s’organitza des de la llar.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona al 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària. 


Descarrega la Nota de Premsa

Exposició del Premi Art Brut “Agustí de Semir & Conxa Millán” al Cercle Artístic de Sant Lluc

 • Més de 100 dispositius de salut mental de Catalunya implicats.
 • 7.843 obres en 21 edicions.

Un professor plasma en esquemes i diagrames espectaculars la convicció del seu descobriment de l’àtom de carboni de l’ésser humà. Una estudiant de dret dibuixa en colors un tractat magistral sobre la ubiqüitat i la doble personalitat. Un cambrer idea un sistema cartogràfic d’ordenació i creació de l’univers.

El psiquiatre Josep Fàbregas, fundador de CPB Serveis Salut Mental, va constatar que en alguns dels seus pacients es donava una explosió d’activitat artística que, d’alguna manera, intentava ordenar, emmarcar i donar sentit a un món en crisis. Al psiquiatre van fascinar-lo no només l’interès de les obres com material clínic, sinó també la seva qualitat plàstica.

La Fundació Dr. Fàbregas CPB va impulsar fa 21 anys el premi Agustí de Semir & Conxa Millán, amb l’objectiu de promoure la participació artística entre les persones amb trastorns mentals per tal de reforçar el seu procés de recuperació i amb la finalitat de sensibilitzar i contribuir a un canvi positiu de la societat sobre la salut mental, lluitant contra l’estigma i la discriminació. Des de l’any 2014 el premi s’organitza conjuntament amb la Federació Salut Mental Catalunya i Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials.

Actualment, participen en el certamen més de 100 dispositius de tota Catalunya, que ha rebut, fins el dia d’avui, 7.843 obres.

Per celebrar la 21 edició, aquest any es realitza l’exposició retrospectiva de les obres al Cercle Artístic Sant Lluc de Barcelona. La inauguració de l’exposició serà el 19 de juny a les 12.30 al Palau Mercaders (C/Mercaders, 42, Barcelona).

Comptarem amb la participació de professionals del món de la salut mental, del món de la cultura i l’art i amb usuaris implicats en el premi des dels seus inicis.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona al 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària. 


Descarrega la Nota de Premsa

L’educació emocional o demanar ajuda són algunes de les mesures preventives del suïcidi juvenil 

 • El suïcidi és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya i un 90% de les morts està vinculat a una afecció mental. 
 • El passat 5 de març, es va presentar a la biblioteca de Rubí la guia de prevenció del suïcidi i acompanyament del dol Encarem el suïcidi juvenil, publicada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

CPB Serveis Salut Mental, a través de la Dra. Anna Plaza, coordinadora de la Unitat de Crisi i Prevenció del Suïcidi del CSMA Dreta de l’Eixample, ha participat des del 2016, juntament amb la Unitat de Prevenció del Suïcidi de l’Hospital de Sant Pau, l’Associació de Supervivents Després del Suïcidi, l’equip CHM Les Corts Espai Jove i Obertament en l’elaboració de la guia Encarem el suïcidi juvenil.

La guia de prevenció del suïcidi a acompanyament del dol Encarem el suïcidi juvenil aborda tres grans eixos: fa una radiografia d’aquesta temàtica descrivint els factors de risc i de protecció, es centra en la prevenció, els signes d’alerta i situacions de vulnerabilitat, posant especial èmfasi en la salut mental i emocional i, en l’acompanyament del dol després d’una pèrdua per suïcidi. El document, publicat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), va ser presentat el passat 5 de març a la biblioteca de Rubí, on la Dra. Plaza va participar en una taula rodona en què es va anar repetint una altra idea clau: la necessitat de trencar els tabús al voltant de la temàtica i parlar-ne obertament, així com la desestigmatització de la salut mental.

Tant per la magnitud, com per la gravetat, el suïcidi juvenil és un fenomen social de primer ordre, que afecta tant les persones que decideixen cometre l’acte suïcida com aquelles del seu entorn que viuen el procés de dol per la pèrdua o l’acompanyament de les temptatives. Si bé el suïcidi té unes causes multifactorials, el 90% de les persones que se suïciden presenten una afectació mental prèvia.

Com prevenir el suïcidi?

En primer lloc, coneixent els factors de risc i de protecció. Entre els factors de risc, a nivell individual s’hi inclouen els trastorns del estat d’ànim, de la conducta alimentària, l’abús de substàncies i haver-ho intentat prèviament (en un 40% dels casos). A nivell ambiental, patir abús i/o violència, bullying, ciberbullying, moobing, pertànyer a col·lectius discriminats i desatesos, trobar-se en situacions difícils com pèrdues, problemes socioeconòmics i conflictes personals, entre d’altres, són factors de risc.

Entre els factors de protecció s’hi inclouen gaudir d’una bona salut emocional, saber afrontar situacions adverses amb capacitat per resoldre problemes, desenvolupar habilitats socials, tenir un bon suport familiar i social, i disposar d’accés als recursos de salut.

Són també factors importants en la prevenció del suïcidi, l’educació emocional per saber identificar els sentiments, atendre’ls i poder treballar la seva regulació així com aprendre a demanar ajuda i compartir les preocupacions quan les situacions ens sobrepassen, sense sentir vergonya o sensació de fracàs, són també factors importants en la prevenció del suïcidi.

Des de la Salut Pública, caldria promoure una prevenció universal bàsica a les escoles, amb programes psicoeducatius sobre el suïcidi. La finalitat d’aquests  programes seria incrementar la consciència de la relació entre la conducta suïcida i les afeccions mentals, desenvolupar habilitats emocionals a través de l’educació emocional, i promoure la capacitat de demanar ajut. La sensibilització i formació dirigida als professionals per poder detectar signes d’alerta i donar ajut als joves en risc contribuirien a la prevenció. Caldria també implementar altres programes més específics per la reducció de l’ús de substàncies o per l’exposició a la violència interpersonal i el bullying.

Donada la utilització freqüent de les xarxes socials per part dels joves per buscar ajut emparant-se en l’anonimat, i tenint en compte la por a ser jutjats i l’estigma associats als problemes mentals, una millor sensibilització sobre el suïcidi en els fòrums de joves a Internet i facilitar l’accés a llocs de referència en el camp de la prevenció, seria també una contribució positiva.

Malauradament, el suïcidi és un tema que sovint és tractat com a tabú. Des de la societat civil i les institucions cal apostar per acabar amb l’estigma i la discriminació que envolten aquest tema, i com fa el CNJC, treballar per construir vides dignes de ser viscudes.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona al 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària. 


Descarrega la Nota de Premsa

Barcelona acull el congrés mundial de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP) per al tractament del Trastorn Límit de la Personalitat

 • El Congrés de la International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP) reunirà a Barcelona, del 30 de setembre al 2 d’octubre, les principals figures mundials d’aquesta teràpia pionera i comptarà amb l’assistència de prop de 300 professionals.
 • La trobada està organitzada pel Grup TLP Barcelona, entitat que promou la formació, la recerca i el tractament integral del Trastorn Límit de la Personalitat (TLP), una malaltia mental greu i crònica que afecta entre un 1 i un 2% de la població i que es caracteritza per la inestabilitat en l’estat d’ànim, en les conductes i en les relacions interpersonals.
 • Catalunya és pionera en l’ús de la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència, un tractament innovador que només compta amb una setantena de professors i supervisors a tot el món, 6 dels quals són catalans.

La Societat Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (ISTFP) ha escollit Barcelona per a la celebració de la 5a edició del seu congrés mundial. És previst que prop de 300 experts (psiquiatres i psicoterapeutes) en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP) participin en aquesta trobada internacional que es celebrarà del 30 de setembre al 2 d’octubre d’aquest any al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). El congrés està organitzat pel Grup TLP Barcelona, entitat que té com a objectiu promoure la formació, la recerca i el tractament integral del Trastorn Límit de la Personalitat. El Comitè Organitzador Local està presidit pel Dr. Joan Vegué, director mèdic CPB Serveis Salut Mental i vicepresident del Grup TLP Barcelona. Catalunya és pionera en l’ús de la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència, un tractament innovador que només compta amb una setantena de professors i supervisors en aquesta tècnica a tot el món, 6 dels quals són catalans.

El congrés mundial comptarà amb la presència, entre d’altres, del pare de la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència i d’algunes de les figures més rellevants en aquest àmbit a nivell internacional:

Otto Kernberg

 • El professor Kernberg, psiquiatre i psicoanalista, és el director del Personality Disorders Institute del New York Presbyterian Hospital i professor de Psiquiatria de la Universitat de Cornell, a més de ser el creador de la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència i prolífic autor d’articles i llibres de referència en Salut Mental.

Stephan Doering

 • El professor Doering, psiquiatre i psicoanalista, professor de Psiquiatria i cap del Departament de Psicoanàlisi i Psicoteràpia de la Universitat de Medicina de Viena i president de la International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP).

Frank Yeomans

 • El Dr. Yeomans, psiquiatre i psicoterapeuta, és Professor Clínic Associat de Psiquiatria a l’Weill Medical College de la Universitat de Cornell, Director de Formació en l’Institut de Trastorns de la Personalitat de WeillCornell, expert en trastorn narcisista i director de l’Institut d’Estudis de la Personalitat a Manhattan.

Transtorn límit de la personalitat

El Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) és una malaltia mental greu i crònica que afecta entre un 1 i un 2% de la població. Es caracteritza per la inestabilitat en l’estat d’ànim, en les conductes i en les relacions interpersonals. Les persones afectades per aquest trastorn tendeixen a mostrar dificultats en regular les seves emocions i pensaments, conductes impulsives i imprudents, que poden incloure autolesions i intents de suïcidi i dificultats en mantenir comportaments estables dirigits cap a la consecució d’objectius personals satisfactoris. Els primers símptomes poden presentarse durant l’adolescència (etapa clau en el desenvolupament de la personalitat) o en els primers anys d’adultesa. El diagnòstic és complex a causa de que sovint es presenta combinat amb altres trastorns mentals com la depressió, l’ansietat, els trastorns de conducta alimentària, els trastorns de dèficit d’atenció o l’addicció a substàncies.

Psicoterapia focalitzada en la transferència

La Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP) és una tècnica psicoterapèutica específica que ha demostrat excel·lents resultat per al tractament de les persones amb TLP. Aquest tractament psicoterapèutic s’ha estès ràpidament a tot el món arran de la consistència i profunditat del model teòric, el rigor i estructura del procés formatiu, així com als resultats clínics d’efectivitat reflectits en un nombre creixent d’estudis d’investigació. La TFP és avui dia un dels “tractaments basats en l’evidència” més reconeguts per al tractament dels trastorns límits i altres trastorns de la personalitat.

En aquest 5è congrés s’abordaran els nous enfocaments i aplicacions de la TFP, que permeten l’ús d’aquesta tècnica, no només en el marc individual clàssic, sinó també en altres enquadraments psicoterapèutics, com la teràpia grupal, la teràpia familiar o els tractaments institucionals. Al programa del congrés tenen, també, una especial rellevància la formació i supervisió en TFP, així com els patrons de transferència en la relació terapèutica.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona al 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària 


Descarrega la Nota de Premsa

Barcelona acollirà la 5a edició del congrés mundial de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP)

 • El Congrés de la Internacional Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP) reunirà a la capital catalana, del 30 de setembre al 2 d’octubre, més de 250 experts de tot el món.
 • La trobada està organitzada pel Grup TLP Barcelona, entitat de la qual forma part CPB Serveis Salut Mental, que té com a objectiu promoure la formació, la recerca i el tractament integral del Trastorn Límit de la Personalitat.

La Societat Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (ISTFP) ha escollit Barcelona per a la celebració de la 5a edició del seu congrés mundial. És previst que més de 250 experts (psiquiatres i psicoterapeutes) en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP) participin en aquesta trobada internacional que es celebrarà entre del 30 de setembre al 2 d’octubre d’aquest any al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. El congrés està organitzat pel Grup TLP Barcelona, entitat de la qual forma part CPB – Serveis Salut Mental, que té com a objectiu promoure la formació, la recerca i el tractament integral del Trastorn Límit de la Personalitat. El Comitè Organitzador Local està presidit pel Dr. Joan Vegué, director mèdic CPB i vicepresident del Grup TLP Barcelona.

La Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP) és una tècnica psicoterapèutica específica que ha demostrat excel·lents resultat per al tractament dels trastorns greu de personalitat. Aquesta psicoteràpia s’ha estès ràpidament a tot el món arran de la consistència i profunditat del model teòric, al rigor i estructura del procés formatiu, així com als resultats clínics d’efectivitat reflectits en un nombre creixent d’estudis d’investigació. La TFP és avui dia un dels “tractaments basats en l’evidència” més reconeguts per al tractament dels trastorns límits i altres trastorns de la personalitat.

D’altra banda, la difusió d’identitat, un dels conceptes clau de l’organització límit de la personalitat descrita pel professor Otto Kernberg, pare de la TFP, ha estat de gran utilitat per a la conceptualització de la personalitat i els seus trastorns en el nou Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5).

En aquest 5è congrés s’abordaran els nous enfocaments i aplicacions de la TFP, que permeten l’ús d’aquesta tècnica, no només en el marc individual clàssic, sinó també en altres enquadraments psicoterapèutics, com la teràpia grupal, la teràpia familiar o els tractaments institucionals. Al programa del congrés tenen, també, una especial rellevància la formació i supervisió en TFP, així com els patrons de transferència en la relació terapèutica.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona al 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària 


Descarrega la Nota de Premsa

XX edició del Premi Art Brut Agustí de Semir & Conxa Millán

El Premi Agustí de Semir & Conxa Millán, un concurs d’arts plàstiques adreçat a usuaris de serveis de salut mental de Catalunya, va ser creat el 1998 per la Fundació CPB (actualment, Fundació Salut Mental CPB – Dr. Fàbregas) i, des del 2013, compta també amb Sant Pere Claver-Fundació Serveis Socials i la Federació Salut Mental Catalunya en qualitat d’entitats coorganitzadores.

Cada any, el certamen gira al voltant d’un tema diferent que inspira les obres dels concursants. Per aquesta vintena edició, el jurat, impulsat com sempre per Fernando Amat i América Sánchez, va arribar a l’acord de proposar el tema “Dos secrets”.

El veredicte d’aquesta XX edició es farà públic el dia del lliurament dels premis en un acte, presentat pel periodista de TV3 Espartac Peran, que tindrà lloc el divendres 15 de juny a les 12:00 h. a l’Auditori del CaixaForum de Barcelona.

SOBRE CPB 


Descarrega la Nota de Premsa

PSI Eixample: 15 anys d’atenció individualitzada per a persones amb trastorns mentals complexos

 • El Programa de Serveis Individualitzats (PSI) del Centre Psicoteràpia de Barcelona (CPB Serveis Salut Mental) implica una estratègia assistencial en el territori, adreçada a persones amb Trastorn Mental Sever (TMS).
 • Des de l’any 2002, s’han atès 432 pacients amb un 74,5% d’altes per assoliment d’objectius i un 55% de reducció d’ingressos hospitalaris i d’urgències mèdiques.

El Programa de Serveis Individualitzats (PSI) del Centre Psicoteràpia de Barcelona (CPB Serveis Salut Mental) compleix 15 anys atenent a persones amb trastorns mentals complexos de l’Eixample i Camp de l’Arpa de Barcelona. És un programa sanitari de Gestió de Casos que implica una estratègia assistencial en el territori, adreçada a persones amb Trastorn Mental Sever (TMS) que per les seves circumstàncies, no poden rebre un tractament satisfactori o suficient per part dels serveis sanitaris. Aquest servei es dóna allà on es troba el pacient: a casa seva, al carrer, o en els diferents espais comunitaris.

L’equip està format per quatre gestors de casos, amb una sòlida experiència en la dinàmica relacional, i la coordinadora del programa. Des de l’any 2002 han atès a 432 pacients amb un 74,5% d’altes per assoliment d’objectius i un 55% de reducció d’ingressos hospitalaris i d’urgències mèdiques. El diagnòstic principal acostuma a ser esquizofrènia paranoide tot i que, en menor mesura, atenen a persones amb trastorns bipolars o límit de la personalitat.

Els programes de gestió de casos s’inicien a EEU.U als anys vuitanta i es desenvolupen posteriorment a Anglaterra, Holanda , Alemanya i Austràlia. A Espanya apareixen l’any 1997 i actualment a Catalunya estan desplegats en el conjunt del territori. Malgrat l’aparició, aquests darrers anys, de nombrosos serveis i programes d’àmbit comunitari i la diversificació d’oferta assistencial, seguien existint pacients aïllats sense predisposició de demanar ajuda i amb una manca de suport assistencial que corrien el risc de quedar-se fora del sistema.

Els programes de gestió de casos neixen amb l’objectiu d’adaptar els serveis sanitaris i socials a les necessitats concretes de cada pacient, intentant consolidar la continuïtat assistencial. Tal i com afirma Tina Ureña, coordinadora del programa, “seguim el model de recuperació d’Anthony(1993), amb la finalitat de què l’usuari/a adquireixi la màxima autonomia i es converteixi en agent actiu del seu tractament. No posem el focus en el trastorn, sinó que acompanyem i ajudem a la persona a potenciar les seves capacitats i recursos personals allà on es trobi”.

El PSI forma part de la cartera de la xarxa de salut mental del CatSalut. Una vegada s’assigna el professional de referència, la periodicitat mitjana de les trobades acostuma a ser de dues hores setmanals. Juntament amb el pacient s’estableix un pla de treball que intenta garantir la vinculació a serveis comunitaris, millorar l’adherència al tractament, fomentar l’autonomia i la capacitat funcional i incrementar la qualitat de vida i el benestar de la persona El gestor de casos es coordina periòdicament amb la resta de professionals que estan intervenint. El procés finalitza quan els objectius s’ha assolit i el pacient queda vinculat de manera consolidada als dispositius adequats.

L’equip PSI Eixample no té llista d’espera i atén de manera immediata a aquelles persones que ho necessiten. L’accessibilitat dels professionals i la seva proximitat són alguns dels aspectes més valorats pels usuaris.

 • T. escriu: “Amb el PSI em sento escoltat i comprés. Quan sortim a prendre un cafè, parlo de la meva malaltia i de la vida en general. Em fa veure que tinc qualitats i m’ha ajudat a vincular-me a un servei d’inserció laboral. Abans sempre acabava ingressant i ara fa dos anys que no trepitjo un hospital”.
 • R. Subratlla que “el fet que la PSI no porti bata blanca i que ens veiem fora d’espais clínics em tranquil·litza. M’ajuda a parlar amb els metges quan no trobo paraules per a explicar el que em passa. Abans no sortia de casa perquè tenia por a tot i pensava que tothom es reia de mi. La PSI m’ha ajudat a trobar estratègies per a poder sortir de casa sense por.”
 • Per la seva banda, la mare d’A.M relata que “abans no entenia massa bé què li passava a la meva filla i sempre estàvem discutint. Gràcies al PSI he pogut començar a entendre i a assumir la complexitat de la seva malaltia. Quan tinc algun dubte el truco. Ell també em va ajudar a trobar un grup de famílies amb les quals compartir el que em passa.”

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona al 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària 


Descarrega la Nota de Premsa