La Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica a Domicili (UHPAD), consolidada alternativa a l’hospitalització convencional

  • La UHPAD atén a pacients en situació de descompensació psicopatològica aguda en el seu entorn de vida habitual.

  • Proposa un conjunt d’intervencions mèdiques i d’infermeria intensives en el domicili, i l’adequada articulació amb la resta de dispositius del territori per tal de garantir un relleu terapèutic àgil i eficient.

  • CPB Serveis Salut Mental aposta per aquest recurs assistencial, ampliant les places i reforçant les/els professionals durant la situació de crisi generada per la pandèmia COVID-19.

La Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica a Domicili és una iniciativa pionera com alternativa a l’hospitalització convencional. La UHPAD, que es va posar en marxa a finals de l’any 2016, va ser el primer servei d’aquestes característiques a Catalunya.

La UHPAD és una unitat funcional conjunta, fruit d’un conveni marc de col· laboració entre CPB Serveis Salut Mental (CPB SSM) i el Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, estructuralment contractada com un programa assistencial de l’Hospital de Dia Còrsega de CPB SSM.

Es defineix com un dispositiu comunitari que ofereix una alternativa a l’hospitalització psiquiàtrica, amb una oferta assistencial innovadora que dóna cobertura 7×24 al territori de l’Àrea Integral de Salut de la Barcelona Dreta, aportant una millor resposta a les necessitats de les/els pacients.

Prèviament a la situació de crisi generada per la pandèmia COVID-19, la UHPAD constava de 17 places i una estada mitjana al voltant de 25 dies. En les últimes setmanes, donada la necessitat i rellevància d’aquest recurs en el moment actual, s’ha reforçat l’equip assistencial, redistribuint recursos de manera interna, per poder incrementar l’ocupació fins a 25 places.

Els pacients que presenten un trastorn psicopatològic agut, són atesos de manera intensiva en el seu domicili aconseguint d’aquesta manera, els principals objectius marcats des dels inicis del seu funcionament: mantenir la/el pacient en el seu entorn mentre aconsegueix la remissió simptomatològica, disminuir el nombre d’urgències i d’ingressos en unitats d’aguts evitant la psiquiatrització i l’estigma, fer corresponsable a la/el pacient i a les seves famílies del seu propi procés terapèutic i, alhora, augmentar molt accentuadament la satisfacció i qualitat de vida de les/els usuaris/es.

La UHPAD, composada per un equip multidisciplinar amb un alt nivell d’expertesa en atenció intensiva a domicili, proposa un conjunt d’intervencions mèdiques i d’infermeria intensives, i l’adequada articulació́ amb la resta de dispositius del territori per tal de garantir un relleu terapèutic eficient.

Les visites conjuntes de seguiment, realitzades per l’equip de psiquiatria i d’infermeria, al domicili de la/el pacient, faciliten una valoració més completa de la situació tant clínica com psicosocial del pacient, alhora que millora la capacitat resolutiva de la intervenció.

Dades rellevants

La valoració de l’activitat de la UHPAD en aquests anys ha estat molt positiva, així ho confirmen les dades que es van presentar en l’estudi sobre l’Avaluació de la Unitat d’Hospitalització Parcial a Domicili de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta, presentat l’any 2019.

Del procés d’atenció a la UHPAD destaquem que, un 93% dels casos tractats han estats donats d’alta per milloria clínica, tan sols un 7% dels casos han necessitat de trasllat a unitats d’hospitalització. Del conjunt de les altes clíniques, més del 70% dels casos han estat derivats a tractament ambulatori (CSMA).

La UHPAD ha comportat també, que la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital Sant Pau, hagi disminuït en un 17% el nombre d’ingressos hospitalaris, alhora que podia augmentar la complexitat dels casos ingressats.

Intensitat de l’atenció a les/els pacients durant la pandèmia COVID-19 (març-maig)

Durant el període comprés entre el 16 de març i el 31 maig de 2020, han estat derivats a la UHPAD un total de 54 pacients.

La intensitat de l’atenció de la UHPAD, durant la crisi sanitària generada per la pandèmia, queda palesa en el fet que les/els pacients han estat atesos durant 26 dies de mitjana, generant una mitjana de 18 visites d’atenció domiciliària i 8 trucades telefòniques de seguiment i coordinació per pacient.

Cal recordar que durant els festius i caps de setmana, també s’atenen a tots/es els/les pacients que ho requereixin, ja sigui de manera telefònica o presencial.

SOBRE CPB 

La missió de CPB Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en l’atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de dia a Barcelona l’any 1980, som pioners en el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de la salut mental comunitària.


Descarrega la Nota de Premsa