Posada en marxa d’una Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica a Domicili (UHPAD) a l’Àrea integral de Salut de la Barcelona Dreta (AIS)

La creació d’aquesta primera Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Parcial a Domicili (UHPAD) és fruit d’un conveni marc de col·laboració entre CPB Serveis Salut Mental i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, actualment, l’àrea amb una ràtio més baixa de llits d’hospitalització psiquiàtrica, tant d’aguts com de subaguts a la Ciutat de Barcelona.

La UHPAD és un dispositiu innovador d’àmbit comunitari que ofereix una alternativa assistencial a l’hospitalització psiquiàtrica. Proposa un conjunt d’intervencions mèdiques i d’infermeria intensives en el domicili, i l’adequada articulació amb la resta de dispositius del territori per tal de garantir un relleu terapèutic eficient. L’equip de la UHPAD treballa també de manera integrada amb la resta de dispositius del territori. Els objectius prioritaris són evitar l’hospitalització d’aquelles persones en situació aguda que poden ser tractades en el seu domicili i facilitar la transició cap a el domicili dels pacients en situació d’ingrés hospitalari.

El projecte es planteja com una unitat funcional conjunta aprofitant les experteses dels professionals de CPB Serveis Salut Mental i el Servei de Psiquiatria de l’Hospital Sant Pau, que té la seva seu al Passatge Còrsega, núm. 20 de Barcelona, en unes dependències assignades especialment, dins de l’Hospital de Dia Còrsega.