Primera edició del Curs per a l’acreditació de psicoterapeutes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP)

A la imatge: El professor Otto Kernberg (al mig), amb els supervisors en TFP, Alfons Icart, Mª Jesús Rufat, Joan Vegué i Brenda Tarragona (esquerra a dreta) del Grup-TLP Barcelona

El dia 29 de juny a l’Hotel Evenia Rosselló de Barcelona es va celebrar el cinquè mòdul del curs per a l’acreditació de psicoterapeutes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP), a càrrec del professor Otto Kernberg i de professors acreditats de l’Institut TFP Barcelona. En aquest mòdul es van explicar, entre altres temes, els nous desenvolupaments de la TFP en els diferents marcs terapèutics.

El professor Kernberg, és el director del Personality Disorders Institute del New York Presbyterian Hospital i professor de Psiquiatria de la Universitat de Cornell, a més de ser el creador de la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència i prolífic autor d’articles i llibres de referència en Salut Mental.

Aquesta 1a. edició del curs de formació teòrica en TFP, amb un total de 72 hores lectives, repartides en cinc mòduls de formació entre els mesos de febrer a juny 2017, ha estat organitzat per l’Institut TFP Barcelona, secció del Grup-TLP Barcelona, reconegut com a organisme oficial per dur a terme l’acreditació homologada per  la International Society of Transference Focused Psichotherapy (ISTFP).