La Dra. Sara Vieira (UHPAD) participa al XX Congreso Nacional de Psiquiatría

La Dra. Sara Vieira, de l’equip de la Unitat d’Hospitalització Parcial a Domicili (UHPAD), va participar en el XX Congreso Nacional de Psiquiatría que es va celebrar a Barcelona del 16 al 18 de novembre d’enguany, amb una ponència titulada ‘La hospitalización domiciliaria como alternativa al ingreso hospitalario’, en l’espai Modalitats terapèutiques innovadores.

La Dra. Vieira va mostrar com les alternatives comunitàries a l’ingrés hospitalari permeten tractar trastorns mentals aguts en entorns menys restrictius i d’una manera més natural, amb una atenció mèdica intensiva i eficient.

En la seva intervenció es van presentar els punts forts que la UHPAD, des de la seva posada en marxa a finals de l’any 2016, ha demostrat com a alternativa a l’hospitalització convencional.

Alguns d’ells són:

  • Major satisfacció per part del pacient i la família
  • Evita el possible efecte traumatitzant d’un ingrés convencional
  • Millor vinculació i responsabilització del pacient amb el seu tractament
  • Avaluar “in situ” condicionants familiars, socials o ambientals significativament rellevants, i el treball proactiu de la interacció relacional