La Dra. Anna Plaza apadrina un projecte d’aprenentatge cooperatiu en adolescents sobre la salut mental

La Doctora Anna Plaza Estradé, psiquiatra i coordinadora del Programa d’Intervenció en Crisi i Prevenció del Suïcidi de la Dreta de l’Eixample de CPB Serveis Salut Mental ha apadrinat un projecte acadèmic de l’Institut Barcelona Congrés. Els alumnes de 2n d’ESO realitzen un projecte trimestral i enguany l’han centrat en la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu entorn a la salut mental, temàtica proposada per la Marató de TV3.

Aquest projecte situa l’alumnat en el centre de l’aprenentatge gràcies a aquesta metodologia, que permet, de manera natural, l’atenció a la diversitat i la inclusió. Els alumnes, assessorats pel docent encarregat de supervisar l’estudi, van formar petites cooperatives per tal d’analitzar l’educació emocional del grup i fer créixer l’autoestima, l’autoconfiança i l’automotivació.

Un site per a la desestigmatització i la llibertat de ser

Aquest projecte té com a primer objectiu posar en valor els coneixements de llengua catalana i literatura, així com les destreses digitals apreses durant el primer trimestre per part de l’alumnat, que s’ha organitzat en petits grups. Cada àrea analitzada partia d’un microrelat extret del document Relats (per a la salut mental) elaborat per l’Associació Ammame i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet . A partir d’aquests relats  es creava un debat sobre l’educació emocional del grup enfocat a “normalitzar allò que encara, avui dia, no es veu com a normal, tot i que no ens agrada la norma”, segons conclou el grup a la web del projecte.