“Promoció de Bones pràctiques en temps de pandèmia”, temàtica principal de la X Jornada de BCN Salut Mental

El dimecres 6 de juliol, es va celebrar al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, la X Jornada de BCN Salut Mental amb la temàtica “Promoció de Bones pràctiques en temps de pandèmia” inaugurant-se amb la conferencia: Cap a una nova cultura assistencial? Paradoxes de l’atenció en salut mental en la societat postpandè-mica  a càrrec d’Angel Martínez Hernáez, Co-Director Post grau en Salut Mental Col·lectiva. Doctor en Antropologia Cultural. Professor Catedràtic a la Universitat Rovira i Virgili.

La situació pandèmica viscuda, ha derivat en importants repercussions sobre la salut mental de les persones, incrementant el malestar emocional, el patiment psicològic i l’aparició de trastorns mentals i de la conducta, com ara; problemes emocionals, trastorns de la conducta alimentària o intents de suïcidi, especialment afectant la salut mental d’aquelles persones  que han patit la malaltia, les seves famílies, la població infantil i juvenil, les dones, la gent gran i equips de professionals sanitaris.

Davant aquesta situació, ha estat necessari que, tant les organitzacions com els equips professionals al capdavant de l’atenció assistencial, hagin hagut de reinventar-se, introduint en la seva pràctica, eines innovadores i nous instruments terapèutics per donar resposta a les necessitats emergents.

Un exemple d’aquesta innovació ha estat l’experiència “Pla de treball estructurat impacte COVID”, del Servei de Rehabilitació Comunitària Esquerra de l’Eixample (SRC – EE) de CPB Serveis Salut Mental, presentada en El Simposi “Noves Pràctiques arran de la pandèmia: experiències rellevants”, per la Psicòloga Clínica Helena Toirán, Coordinadora del SRC-EE.

Un SRC atén diferents tipus de processos de recuperació, des de perfils en primers episodis a diferents nivells de cronicitat. L’objectiu d’aquesta experiència és doble: per una banda mostra el treball de tot un equip per organitzar-se, identificar riscos i reduir al màxim l’impacte Covid, per l’altra vessant donar visibilitat de l’extraordinària capacitat d’organització de les persones usuàries durant el confinament, independentment del perfil de funcionalitat, per reprendre el concepte relacional.

Els més de 160 assistents van poder gaudir d’altres experiències presentades com son: #CactusExperience, PSICO-WEB. Web de recursos per a la regulació emocional, Equip clínic d’intervenció a domicili (ECID) Primària, Video-càpsules en salut mental Espai Jove.

En el transcurs de la jornada, es va presentar el document elaborat pel col·lectiu de professionals de les entitats membres de BCN Salut Mental anomenat: Model d’atenció en salut mental, que analitza la situació actual de la xarxa pública i proposa una guia de bones pràctiques. El document considera fonamental una atenció compromesa amb el respecte dels Drets de les persones i l’exercici ètic de les pràctiques professionals. Fa èmfasi en la importància de la continuïtat assistencial des de la prevenció i promoció de la salut fins a l’atenció des de la perspectiva de la recuperació.

La Jornada va finalitzar amb una taula institucional titulada “Avançant cap a l’Atenció Integrada en Salut Mental: situació actual i reptes de futur”, amb un enriquidor debat entre representants dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya: Dr. Joan Vegué, Director del Pla Director de Salut Mental i Addicions del Departament de Salut, la Sra. Montserrat Vilella,  Directora General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials i la Sra. Isabel García, Sots-directora general de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector, del Departament d’Empresa i Treball.

L’Acte de cloenda va estar liderat per: Sra. Magda Casamitjana, Directora del Pacte Nacional de Salut Mental del Departament de Presidència, el Dr. Joan Vegué, Director del Pla Director de Salut Mental i Addicions i el Sr. David Clusa, Junta Directiva BCN Salut Mental.