Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi

Avui, divendres 10 de setembre, se celebra el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, organitzat per la International Association for Suicide Prevention (IASP) i la OMS i és que, tant per la seva magnitud com per la gravetat que comporta, el suïcidi és un fenomen social de primer ordre, que afecta tant a les persones que decideixen cometre l’acte suïcida com a aquelles del seu entorn que viuen el procés de dol per la pèrdua o l’acompanyament de les temptatives. Si bé el suïcidi té causes multifactorials, el 90% de les persones que se suïciden presenten una afectació psicològica o psiquiàtrica prèvia.

El suïcidi és la principal causa de mort no natural i la segona causa de mort en joves d’entre 15 i 29 anys a Catalunya. 

L’any 2019, el Codi Risc de Suïcidi (CRS) de Catalunya va registrar 4.486 episodis de conducta suïcida, realitzats per 4.148 persones.

L’any 2020, el CRS va computar 601 temptatives en joves fins a 18 anys. És un increment del 27% respecte a l’any anterior, quan se’n van computar 473 temptatives.

El Programa de Prevenció de la Conducta Suïcida (PPCS) de la Dreta de l’Eixample de Barcelona va ser el primer programa desenvolupat a Espanya orientat a conèixer i prevenir les conductes suïcides.

El PPCS neix l’any 2005, propiciat gràcies a la participació en la Alianza Europea contra la Depresión i a l’estreta col·laboració entre CPB Serveis Salut Mental i el Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com un programa pilot comunitari amb una sèrie d’activitats de sensibilització i prevenció en el sector de referència. El mes de març del 2006, un equip multidisciplinar i transversal inicia l’activitat assistencial amb l’objectiu principal d’oferir una atenció immediata, intensiva i limitada en el temps que permeti 1) la resolució de la situació de risc, 2) l’atenuació de la simptomatologia i 3) ajudar a la persona a estar millor preparada per afrontar eventuals esdeveniments estressants posteriors.

Al llarg d’aquests anys el PPCS, ha tractat nombrosos casos de pacients en situació de risc o temptativa suïcida, demostrant la seva eficàcia al reduir la taxa de recurrència de la conducta suïcida i del temps de reincidència en l’intent, així com la disminució de les hospitalitzacions i la durada de dies d’estada durant l’ingrés, millorant alhora la vinculació i adherència al tractament en els diferents serveis de salut mental.

Actualment, el Programa de Prevenció de la Conducta Suïcida es troba plenament consolidat com a programa de referència en el territori de la Barcelona Dreta (Dreta Eixample, Camp de l’Arpa, El Congrés, Encants, Gaudí, Guinardó, Gràcia, La Sagrera, Maragall, Sagrada Família i Passeig Sant Joan), amb una bona integració i treball en xarxa dels diferents dispositius i nivells assistencials (Atenció Primària, Urgències, CSMA, Unitat d’Intervenció en Crisi, Serveis Socials, Hospital de Dia, Unitat d’Aguts, Unitat de Subaguts i PSI), mantenint els paràmetres d’eficàcia i eficiència.

Des de CPB Serveis Salut Mental, un any més ens sumen la societat civil i a les institucions en l’aposta per acabar amb l’estigma i la discriminació que envolten aquest tema, parlar-ne obertament per seguir treballant en construir vides dignes de ser viscudes.