CPB Serveis Salut Mental i la Universitat Autònoma de Barcelona organitzen la primera edició del curs d’especialització en «Suicidio y Conducta Suicida»

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitza, en col·laboració amb CPB Serveis Salut Mental (CPB SSM), la primera edició del curs d’especialització en Suicidio y Conducta Suicida en modalitat online. Consta de 3 crèdits ECTS, corresponents a 72 hores lectives (gener-abril 2022).

L’objectiu del curs és adquirir coneixements sobre el suïcidi i les conductes suïcides, la seva definició, les dades epidemiològiques, els factors etiològics, els factors de risc, de protecció i pronòstic. Així mateix, s’aportaran eines teòriques i metodològiques per el reconeixement, l’avaluació i l’atenció a les persones en risc. Es tindran en compte la valoració i cura dels subgrups particularment de risc i les recomanacions sobre la prevenció del suïcidi a nivell mundial.

La docència combinarà els aspectes teòrics amb el treball pràctic basat en vinyetes clíniques que permetin l’aplicació dels conceptes assolits.

La Dra. Anna Plaza, psiquiatra coordinadora del Programa d’Atenció a la Crisi i Prevenció del Suïcidi Dreta Eixample de CPB SSM forma part de l’equip de docents experts.

Ja teniu actiu el període d’admissió. Matricula oberta fins el 4 de gener de 2022 o fins a exhaurir les places disponibles.

Més informació i inscripcions: https://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-suicidio-y-conducta-suicida/informacion-general-1206597475768.html/param1-4538_es