Nova edició del Máster Salud Mental Comunitaria 2021-2022

Per iniciativa de diverses institucions de la Xarxa d’Atenció Pública a la Salut Mental a Catalunya es torna ha organitzar, mitjançant la Universitat de Barcelona, una nova edició del màster «Salud Mental Comunitaria» amb la finalitat de donar formació en salut mental comunitària.

Aquesta formació està dirigida a professionals de diferents procedències i pretén profunditzar en el marc comú i sentit de l’abordatge comunitari sense excloure cap de les formes d’entendre la salut mental i la seva atenció, però sempre des d’un enfocament comunitari.

Els eixos que sostenen l’atenció comunitària passen per la promoció de la salut mental, la prevenció del trastorn mental, la dimensió comunitària que tots els tractaments comporten i la rehabilitació psicosocial, tot això sota el paradigma de la recuperació (Recovery).

Durant tota la formació s’incorporen transversalment els tres àmbits de l’atenció: Adults, Infanto-juvenil i Addiccions.

Més informació i inscripcions: http://www.mastersaludmentalcomunitaria.com

Matrícula oberta fins el 22 d’octubre de 2021