La Fundació CPB Serveis Salut Mental confirma els avantatges d’incorporar una persona Tècnica d’Acompanyament i Suport Mutu (TeAM) en el procés de recuperació

Aquest dimecres, 13 de març, s’ha presentat en un monogràfic intern el procés d’incorporació de la figura ‘peer to peer’ a l’equip assistencial de la Unitat Funcional d’Habitatge (UFH) així com els primers resultats qualitatius i quantitatius de la posada en marxa del projecte.

Ara fa un any, la Fundació CPB Serveis Salut Mental juntament amb la Federació Veus i l’Associació Emilia iniciaven el procediment requerit per poder incorporar aquesta figura de Suport entre Iguals, en el procés de recuperació de persones amb trastorn de salut mental vinculades a la UFH.

Les i els TeAM són persones afectades per un trastorn de salut mental que, després de rebre una formació reglada basada en models d’atenció comunitària i de recuperació (actualment impartida per l’Associació Emília i per la Universitat de Vic), s’incorporen a l’equip assistencial per acompanyar i aportar la seva experiència viscuda, i contribuir així a la recuperació d’altres persones en situacions similars.

La figura de Tècnic/a d’Acompanyament i Suport Mutu o Tècnic/a de Suport entre Iguals o ‘peer to peer’, és reconeguda des de fa anys a altres països on ha passat a formar part d’alguns equips de salut mental.

La figura TeAM realitza amb diverses persones usuàries vinculades al servei, acompanyament individual amb la intencionalitat de provocar que la persona acompanyada pugui veure la situació amb perspectiva, incentivant l’autoconeixement i validant la càrrega emocional del trastorn mental que pateix.

Elma Álvarez, psicòloga Coordinadora de la UFH, ha explicat com aquesta experiència innovadora i d’aprenentatge conjunt ha estat molt positiva tant per a les persones ateses, afavorint que tinguin un paper més actiu i de responsabilitat en el seu procés de recuperació, com per al propi equip assistencial, ja que ha permès ampliar la mirada des d’una altra perspectiva i millorar el funcionament.

Els qüestionaris de valoració han evidenciat l’èxit d’incorporar aquesta nova figura a l’equip assistencial. “La figura de suport entre iguals ha fet de mirall per poder-se conèixer i sentir-se més segurs i amb confiança per agafar les regnes de la seva vida. Suposa un inici de treball per reduir tant l’estigma com l’auto estigma”. “Es valora i es recomana el grup de suport, que sigui una persona amb diagnòstic de salut mental qui el porta el fa molt accessible”. Aquestes valoracions, es mostren en els primers resultats obtinguts quant a l’assistència en les activitats dirigides per la figura TeAM: Acompanyaments individuals: 94% i Gruo de Suport: 79%.

En vista dels impactes positius que la TeAM ha aportat al servei, Tina Ureña, cap d’Àrea de Rehabilitació Psicosocial de la Fundació CPB SSM, apunta que “és primordial considerar la seva implementació en altres serveis. És hora de donar un pas endavant cap a un model d’assistència en salut mental que posi les persones en el centre i que reconegui la seva capacitat per dirigir el seu propi procés de recuperació. És el moment de donar suport a aquesta iniciativa innovadora i assegurar que totes les persones que necessiten assistència en salut mental rebin el millor suport i atenció possibles”.

Un procés molt enriquidor per la Christina, la primera TeAM a la Fundació CPBSSM

La Tècnica d’Acompanyament i Suport Mutu d’aquesta experiència innovadora és la Christina, que ja forma part de l’equip laboral de la Fundació CPB SSM. Tal i com ella explica, “vaig sentir la necessitat de positivitzar tants anys de patiment i compartir les eines que més m’havien funcionat, algunes de les quals no eren tan accessibles. Quan em van explicar que existia aquesta formació, basada en el model de recuperació, vaig sentir que el meu enfocament vital i aquests estudis encaixaven molt bé. També, durant aquests anys de malestar, m’hagués agradat trobar algú amb qui poder compartir la incomprensió i la solitud que implicava el diagnòstic d’una malaltia mental. Dit això, fer les meves tasques d’acompanyament em resulten molt gratificants perquè em fan sentir útil. M’agrada escoltar, compartir, interactuar amb les persones usuàries, coneixent així diferents realitats i situacions. Això ho converteix en un procés molt enriquidor tant per mi com per a les persones usuàries, pel que m’han fet saber”.

En referència a la seva incorporació a l’equip laboral la Christina afirma “a nivell personal, m’ha representat un canvi d’estil de vida, amb un horari fixe, unes obligacions marcades i aprendre a conciliar la feina amb la meva vida fora d’ella. El fet de compartir el plantejament que la persona usuària és el centre del seu propi procés de recuperació ha estat cabdal. M’ha ajudat perquè m’ha permès ser jo mateixa i expressar les coses com les penso”.

Durant el monogràfic, les persones assistents d’altres serveis de la Fundació CPB Serveis Salut Mental i de la Fundació CPB Dr. Fàbregas, han realitzat una dinàmica grupal on han fet una anàlisi i una reflexió basada en les possibles barreres i els beneficis significatius d’incorporar aquesta nova figura en els seus recursos. Les conclusions han estat molt enriquidores!

La incorporació de la figura del TeAM dins de la Fundació CPB Serveis Salut Mental forma part del compromís que des de fa anys té l’entitat per avançar i innovar en el model comunitari i de recuperació en salut mental, per promoure l’autocura, la corresponsabilitat, el protagonisme i l’autonomia de les persones amb trastorns de salut mental.

El projecte està alineat amb la iniciativa QualityRights de l’OMS, amb les Estratègies del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut i amb l’estratègia interdepartamental del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya. La introducció d’aquesta figura ‘peer to peer’ a més, promou la qualitat de l’atenció i el respecte pels drets humans. Impulsa principis dinàmics com la participació activa, la inclusió social, l’escolta activa, la reducció de l’estigma i la promoció de la salut. És un pas fonamental cap a la millora de l’atenció a la salut mental.

Unitat Funcional d’Habitatge (UFH)

La Unitat Funcional d’Habitatge (UFH) és un Servei de Rehabilitació de la Fundació CPB SSM especialitzat en processos de vida independent o autònoma, on l’eix de treball principal és millorar la funcionalitat de les persones ateses en el seu lloc de vida. La seva especialització s’adreça a afavorir que les persones es mantinguin vivint a la comunitat a Llars Residències de Salut Mental, a Llars amb Suport o al propi domicili amb Suport a Llar, i potenciar els processos cap a una vida més independent.

La UFH compta amb una llarga experiència i trajectòria de compromís amb la idea fonamental de donar protagonisme a les persones ateses. L’any 2015, es va iniciar el programa ‘Pacient Expert en Habitatge’, iniciativa que Gemma Arribas va presentar al Congrés Mundial de Rehabilitació i va obtenir el 2n. premi a la millor comunicació. Com explica, Elma Álvarez, “d’aquesta experiència que encara està en marxa, hem vist l’impacte de la narrativa en primera persona en les persones usuàries i famílies que acudeixen a les sessions informatives del Programa, xerrades en les que expliquen les seves vivències com a residents de Llars amb Suport, Llars Residències i processos de vida independent”.

També, Daniel Álvarez, que va cursar el Màster de Salut Mental Comunitària de la Universitat de Barcelona en la seva edició 2022-2023, va treure un excel·lent en el treball de final de màster ‘Perspectives Renovades en Salut Mental: Anàlisis dels beneficis de la Incorporació del Tècnic Especialista en Ajuda Mutua’ on realitzava un estudi directe a la UFH avaluant els beneficis tant per a l’equip assistencial com per a les persones usuàries d’implementar el projecte d’incorporació de la figura de Tècnic/a de Suport entre Iguals en el servei.