La Fundació CPB Serveis Salut Mental participa en les Jornades d’Hospitals de Dia de Salut Mental de la AEN

Els dies 1 i 2 de març, a Madrid, s’han celebrat les VIII Jornadas de Hospitales de Día de la Asociación Española de Neuropsiquiatría i les XIV Jornadas Nacionales de Hospitales de Día de Salud Mental amb el tema ‘Dilemas en Hospital de Día’.

La Dra. Núria Ribas, psiquiatra psicoterapeuta al Programa d’Atenció i Intervenció en Crisi (PAIC) i Prevenció del Suïcidi Dreta Eixample de la Fundació CPB Serveis Salut Mental, ha participat en la taula rodona ‘¿Utilidad y necesidad de los diagnósticos clínicos?’ moderada pel Dr. Pedro A. Rosique, del Hospital de Día Psiquiátrico Román Alberca de Murcia, presentant la seva ponència “Intervenciones en trauma complejo, cuándo y cómo intervenir” on ha parlat del diagnòstic de trauma complex i de les dificultats en la intervenció en aquests pacients. De forma general es planteja la importància d’entendre que no sempre es pot fer una elaboració i integració completa del fet traumàtic, però això no resta importància al treball previ que es pot fer a través de la psicoeducació, la promoció de l’autocura i l’estabilització psicopatològica a través d’estratègies de regulació emocional, entre d’altres.

 

És important tenir en compte que la línia de treball, més enllà de la tècnica psicoterapèutica utilitzada, la velocitat i la intensitat del tractament seran marcades per cada persona atesa, amb les seves particularitats i moment evolutiu. Els pacients amb baixa funcionalitat, amb problemes greus d’”apego”, amb poca motivació o amb dificultats afegides per altres trastorns psiquiàtrics potser no podran arribar a integrar el record traumàtic, però sí que es podran beneficiar de la resta d’intervencions i millorar la seva qualitat de vida.

Pablo Feito, psicòleg clínic a l’Hospital de Dia Còrsega, ha presentat el pòster “Intervención en Crisis en Hospitales de Día: Hacia estados de Mentalización” demostrant l’efectivitat del Programa d’Intervenció en Crisi (PIC) tant en la millorar de la simptomatologia psicopatològica de l’esfera afectiva i ansiosa com en les diferències en l’elaboració del discurs/narrativa de la crisi de les persones ateses, reflectint, en ambdós paràmetres, una major capacitat mentalitzadora i un reforç de la funció reflexiva de cada pacient.

El pòster va ser seleccionat i guardonat com un dels 3 millors pòsters presentats.