CPB Serveis Salut Mental compta amb un ampli equip, format i acreditat en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència

El passat dia 17 de juliol van ser acreditades com a psicoterapeutes especialistes en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència, la Dra. Núria Ribas, psiquiatra cap de servei de l’Hospital de Dia Còrsega i la Sra. Victoria López, psicòloga clínica coordinadora del Servei de Rehabilitació Lesseps, a través del protocol i examen regulat per la normativa de la International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), l’organisme encarregat d’atorgar aquestes certificacions.

Amb aquestes últimes acreditacions, a CPB Serveis Salut Mental comptem actualment amb 11 professionals certificats en TFP.

Com a Terapeutes especialistes TFP, comptem amb:

 • Dra. Montserrat Berrospi, psiquiatra (Hospital de Dia Còrsega)
 • Sra. María Jesús Córdoba, psicòloga (Hospital de Dia CPB)
 • Sra. Irene de Ángel, psicòloga (SR Lesseps)
 • Sra. Victoria López, psicòloga (SR Lesseps)
 • Dra. Luisa Morales, psiquiatra (Hospital de Dia CPB)
 • Dra. Núria Ribas, psiquiatra (Hospital de Dia Còrsega)
 • Dra. Eulàlia Ripoll, psiquiatra (CSMA Dreta Eixample – Encants – Camp de l’Arpa)
 • Sra. María José Vidal, psicòloga (CSMA Dreta Eixample – Encants – Camp de l’Arpa)

I com a Supervisors especialistes TFP, comptem amb:

 • Sra. Maria Jesus Rufat, psicòloga
 • Dr. Joan Vegué, psiquiatra
 • Sra. Esther Verdaguer, psicòloga

La Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) és una de les tècniques psicoterapèutiques que disposa d’evidència científica demostrada d’eficàcia pel tractament del Trastorn Límit de la Personalitat.

Aquesta psicoteràpia, desenvolupada pel professor Otto Kernberg, Director de l’Institut de Trastorns de la Personalitat de New York, contribueix al desenvolupament d’un sentit de la identitat estable. Es basa en la modificació dels mecanismes de defensa primitius que s’activen en la relació terapèutica i impedeixen establir patrons afectius saludables. Al principi del tractament l’objectiu principal és reduir la simptomatologia més greu i autodestructiva. Progressivament ajuda al pacient a incrementar el control sobre les pròpies emocions i a centrar-se en assolir els seus objectius de vida i a mantenir relacions afectives més satisfactòries.

Felicitem a tot l’equip de professionals per aquest prestigiós reconeixement!