El Departament de Salut presenta el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 amb l’objectiu de reduir els casos i l’estigma social a Catalunya

El passat dijous 9 de setembre, el Departament de Salut va presentar a Olot, el nou Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC) amb l’objectiu de reduir, de cara l’any 2030, la taxa de temptatives i mort per suïcidi en més d’un 15% en la població general i en més d’un 20% en els grups prioritaris, així com reduir l’estigma social mitjançant actuacions de tipus comunitari.

El nou PLAPRESC, que implementarà un conjunt de mesures per fer un abordatge integral i comunitari, ha comptat amb una alta participació de professionals de diferents àmbits, entre els que destaquem la contribució del Dr. Joan Vegué, director mèdic de CPB Serveis Salut Mental i president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, la Dra. Anna Plaza, coordinadora del Programa d’Atenció i Intervenció en Crisi Dreta Eixample i Guinardó (PAIC) i del Programa de Prevenció de la Conducta Suïcida (PPCS) del CSMA Dreta Eixample i el Dr. Victor Pérez, assessor extern de desenvolupament en recerca a CPB SSM.

El Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC), que estarà dotat en 15 milions d’euros, inclou un conjunt d’actuacions de prevenció a nivell multisectorial (des d’atenció primària i comunitària, educació social, centres penitenciaris i justícia juvenil, entre altres) i de control, seguiment i acompanyament de les persones en risc de conducta suïcida, incorporant també la postvenció amb suport a les famílies, entorn i d’altres supervivents després d’un suïcidi, i suport als professionals.

Podeu llegir la notícia completa amb les principals línies d’actuació del PLAPRESC en aquest enllaç

Font: Generalitat de Catalunya