S’inicia la formació intensiva dels Equip GUIA del Programa d’Abordatge Integral de casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat

Durant aquesta setmana de novembre, s’està realitzant a les instal·lacions del EADA Residential Training Campus a Collbató, la setmana de formació específica inicial, adreçada al personal assistencial integrant dels Equips GUIA de Catalunya.

L’objectiu del pla de formació dissenyat és afavorir la transmissió de coneixements, habilitats i actituds necessàries per l‘adequat desenvolupament del Programa en el territori, aconseguint una actuació més eficaç en prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració a les persones amb trastorns de Salut Mental i Addiccions associats amb altres patologies greus amb necessitats complexes d’atenció, i també a les seves famílies i entorn.

La Sra. Tina Ureña, Cap d’Àrea de Rehabilitació i Coordinadora del PSI Eixample de CPB Serveis Salut Mental, forma part de l’equip de docents experts del programa de formació i conduirà la sessió teòric-pràctica Experiència PSI.

Equips GUIA

La creació dels Equips GUIA és la primera acció del desplegament del Programa d’Abordatge Integral dels casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat, anomenat PAIcSaMAEC per les seves sigles.

Els Equips GUIA són equips d’intervenció basats en el model de Tractament Assertiu Comunitari, que treballen amb joves d’alt risc psicopatològic i amb trastorns relacionats amb el consum de tòxics, amb alteracions funcionals en l’àmbit social i/o educatiu i amb dificultats de vinculació als recursos assistencials.

Els Equips GUIA estan format pels perfils professionals de psiquiatria, psicologia clínica, infermeria SM, treball social i personal administratiu, i tenen capacitat per interlocutar i articular les intervencions en els diferents àmbits implicats.

A Catalunya l’assignació inicial ha estat de 10 Equips GUIA, dels quals 2 d’ells han estat atribuïts a Barcelona ciutat.