Webinar “Pla de Serveis Individualitzats i altres equips sanitaris i socials comunitaris

El dijous 25 de novembre tindrà lloc el webinar “Pla de Serveis Individualitzats i altres equips sanitaris i socials” en el qual professionals de la salut mental compartiran la seva experiència en primera persona i els seus coneixements en aquesta matèria.

Es tracta d’una jornada de reflexió sobre la necessitat d’apropar l’assistència a la salut mental allà on la requereixen les persones ateses, i està oberta tant a professionals de la salut mental com a associacions i persones interessades en aquest àmbit.

CPB Serveis Salut Mental forma part del Comitè Organitzador d’aquesta jornada, que tindrà format de taula rodona, amb sis ponències dels diferents serveis i programes que treballen a la comunitat.

Podeu consultar el programa complet en aquest enllaç.

Si voleu confirmar la vostra inscripció al webinar, cliqueu en aquest enllaç.

El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) es basa en un programa d’atenció per a persones que tenen un trastorn mental que s’articula a través d’equips de professionals que treballen perquè les persones usuàries puguin establir un vincle amb els serveis sanitaris i socials que necessita en el lloc on resideix.

Amb el PSI, les persones ateses disminueixen el nombre d’ingressos hospitalaris i aconsegueixen augmentar la responsabilitat personal envers les pròpies dificultats i problemes, així com una millora notable pel que fa a la salut física i el suport social.

Al plenari del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions de juliol del 2020, es va presentar el nou document del Pla de Serveis Individualitzats com a resultat del treball d’un grup de professionals que tenien l’encàrrec d’actualitzar el funcionament dels equips de gestió de casos en Salut Mental i Addicions. El desplegament dels equips PSI, que s’ha consolidat en aquest període, amb l’actualització del seu marc tècnic de referència, juntament amb l’aparició de nous equips que treballen en l’entorn de proximitat de la persona atesa, han afavorit l’organització d’aquest webinar.

El PSI Eixample de CPB SSM (any 2002) és un programa sanitari de Gestió de Casos en Salut Mental que implica una estratègia assistencial en el territori, adreçada a persones amb trastorn mental que per les seves circumstàncies no poden rebre un tractament satisfactori o suficient per part dels serveis sanitaris. L’atenció es dóna allà on es troba el/la pacient: a casa seva, al carrer, dins el mateix servei…

La finalitat del PSI és garantir l’accés als serveis i la continuïtat de l’atenció, tant longitudinalment (al llarg del temps), com transversalment (entre els diferents serveis o equips que intervenen en un procés assistencial).

Està adreçat a les persones residents al Districte de l’Eixample (Dreta i Esquerra) i s’inclou com un servei més dins la Xarxa de Salut Mental d’utilització pública de Catalunya.