Presentació del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025

El dimecres dia 10 de novembre, Pere Aragonès, el president de la Generalitat, i Josep Maria Argimon, conseller de Salut, van presentar al Palau de la Generalitat l’Orientació del Pla de Salut 2021-2025.

L’elaboració del nou Pla de Salut ve marcada per dos elements: l’informe elaborat per l’OMS ‘Retrospectiva de trenta anys de planificació sanitària a Catalunya: El motor de transformació del sistema de Salut’ i la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19′.

El nou document recupera una visió més estratègica i compromesa amb un concepte de salut més ampli, que va més enllà de l’absència de malaltia, i implica un estat de benestar bio-psico-social i espiritual que és el resultat de la relació entre les persones i l’entorn físic i social. Per això, destaca uns principis ètics que el caracteritzen, com ara el respecte per les persones, la justícia social i equitat, la cura de les persones i l’entorn, i l’eficiència i sostenibilitat.

El Pla de Salut s’ha confeccionat com una eina de treball en la que es proposen reptes transversals a superar relacionats amb diferents problemes de salut. Les actuacions de l’horitzó 2025 per assolir els objectius de salut i de reducció de desigualtats s’articulen en quatre estratègies sorgides de les prioritats detectades tant en la salut poblacional com en el mateix sistema de salut. Les quatre estratègies, dins les quals es desenvoluparan diversos eixos d’actuació, se centren en:

  1. La igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, potenciant la promoció de la salut de les persones en totes les etapes vitals, fent èmfasi en els col·lectius en situació de vulnerabilitat i introduint la perspectiva de gènere.
  2. Els entorns saludables, millorant la capacitat de la societat per fer front als reptes emergents de salut pública, els problemes de medi ambient i els determinants socials de la salut en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.
  3. La integració de l’atenció a la salut, garantint l’atenció integrada a la salut a les persones, les famílies, les comunitats i, fomentant la seva qualitat de vida i autonomia personal.
  4. Les palanques de canvi transversals i transformadores, articulant els elements que permetin la transformació del sistema de salut.

Podeu consultar la presentació a través d’aquest enllaç.

Pla Salut Catalunya 2021-2025

Pla Salut Catalunya 2021-2025