El Dr. Vegué, Director Mèdic de CPB Serveis Salut Mental, participa a les jornades commemoratives “20 Anys del Circuit de Violència Masclista de Barcelona”

Les jornades commemoratives «20 Anys del Circuit de Violència Masclista de Barcelona» s’han celebrat entre els dies 1 i 4 de juny. Diverses entitats i organismes públics han participat amb l’objectiu d’establir un sistema articulat de treball en xarxa cooperatiu i col·laboratiu entre els diferents agents dels àmbits sanitari, social, policial, judicial i educatiu.

El Dr. Vegué, director mèdic de CPB Serveis Salut Mental i president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut ha participat mitjançant un vídeo en la Taula 4 amb el tema: “Tenim molts reptes: Estem preparades pels canvis”.

El relat d’aquesta taula ha intentat donar respostes relacionades amb el perquè de la modificació de la Llei, els nous conceptes i les novetats, quins elements no incorpora, l’impacte de la interseccionalitat, com s’abordaran les noves violències i quina formació necessiten els/les professionals per incloure les noves mirades. També s’han pogut visualitzar els serveis i circuits recentment creats i l’impacte que tindran aquests nous abordatges.

El Circuit Barcelona contra la Violència Masclista és un projecte de col·laboració interinstitucional per abordar de forma integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que viuen situacions de violències masclistes. Està impulsat i co-liderat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona

Us facilitem l’enllaç de les sessions en directe i els vídeos: https://20anyscvm.barcelona/