El Dr. Vegué participa en el suplement de La Vanguardia “El món de demà” amb un article sobre les noves oportunitats per a la salut mental generades a partir de la pandèmia

El Dr. Joan Vegué, Director Mèdic de CPB Serveis Salut Mental i President del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, ha publicat un article al mitjà “El món de demà”, el quadern quinzenal distribuït amb La Vanguardia.

L’article reflexiona al voltant de les noves oportunitats que es presenten en l’àmbit de la salut mental arrel dels efectes que la pandèmia de la COVID-19 ha generat en la salut mental de la societat.

En l’article, el Dr. Vegué explica que la salut mental de la població s’està convertint en una problemàtica sanitària de primera magnitud, fet demostrat a partir de l’augment detectat en les demandes d’atenció als serveis assistencials.

A la vegada, la crisi de la COVID-19 no només ha comportat uns efectes directes en la població, sinó que també n’ha tingut d’indirectes, com ara la crisi econòmica. El Dr. Vegué reflexiona també sobre com aquests efectes indirectes poden impactar en la salut mental de la ciutadania.

Finalment, el Dr. Vegué conclou que per possibilitar una adequada atenció a les persones més greument afectades per un trastorn mental s’ha de poder desenvolupar un model de gestió integrada del conjunt de recursos de salut mental, que facilitarà ser més accessibles, més efectius i més curosos del benestar emocional.

Podeu llegar l’article complet fent clic en aquest enllaç