“Pot ser la pandèmia una oportunitat per a la salut mental?”, l’article del Dr. Vegué, Director Mèdic de CPB Serveis Salut Mental, per a El món de demà

El Dr. Joan Vegué, Director Mèdic de CPB Serveis Salut Mental i President del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, ha publicat un article al mitjà “El món de demà”, el quadern quinzenal distribuït amb La Vanguardia.

L’article reflexiona al voltant dels efectes de la pandèmia envers la salut mental de la ciutadania. L’augment en les demandes d’atenció als serveis assistencials mostra que la salut mental de la població s’està convertint en un problema sanitari de primera magnitud, com explica el Dr. Vegué.

El Dr. Vegué també reflexiona sobre els efectes indirectes que la crisi econòmica derivada de la COVID-19 poden causar en la ciutadania, i explica que tenim dues opcions. Per una banda, esperar que el sistema arribi al límit i col·lapsi, i per l’altra, aprofitar la situació per transformar-la en una oportunitat per millorar l’atenció a la salut mental.

Finalment, el Dr. Vegué conclou que per possibilitar una adequada atenció a les persones més greument afectades per un trastorn mental s’ha de poder desenvolupar un model de gestió integrada del conjunt de recursos de salut mental, que facilitarà ser més accessibles, més efectius i més curosos del benestar emocional.

Pots llegar l’article complet fent clic en aquest enllaç