L’efectivitat del tractament en el Programa d’Intervenció en Crisi (PIC) en els Hospitals de Dia de CPB Serveis Salut Mental

Els passats dies 3 i 4 de juny d’enguany es va celebrar en format online el 8th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM 2021), on el Dr. Giovanni Oriolo, psiquiatre a l’Hospital de Dia Còrsega, de CPB Serveis Salut Mental, va presentar l’estudi naturalístic longitudinal realitzat al voltant de 170 pacients atesos al Programa d’Intervenció en Crisi (PIC) entre els anys 2018 i 2020.

L’objectiu de l’estudi ha estat identificar les característiques sociodemogràfiques i clíniques d’aquestes persones a l’ingrés en el PIC, així com valorar l’efectivitat del programa especialitzat sobre variables psicopatològiques com simptomatologia afectiva i ideació suïcida.

Els resultats de l’estudi evidencien millores clíniques significatives del tractament psicoterapèutic estructurat d’intervenció en crisi. Aquests s’han pogut visualitzar en el pòster “Psychological crisis in general population: patients’ profile and treatment effectiveness of partial hospitalization intervention program”

El model d’intervenció en crisi es fonamenta en una bona aliança terapèutica; aquesta possibilita la focalització en els desencadenants que han motivat la situació de crisi, i permet ressituar l’episodi en el context de la història de la persona atesa des d’un abordatge integral de la situació en les diferents modalitats: individual, grupal, familiar i social del tractament.

CPB Serveis Salut Mental ha desenvolupat programes transversals especialitzats d’atenció a la crisi, amb professionals experts que despleguen estratègies terapèutiques adaptades a cada perfil de pacient, prioritzant l’accessibilitat al tractament, una ràpida resposta a les situacions de crisi i proporcionant una continuïtat assistencial segon els diferents nivells de tractament, des de l’atenció ambulatòria fins a l’hospitalització, com el Programa d’Intervenció en Crisi als Hospitals de Dia.