Els Serveis de Rehabilitació de CPB Serveis Salut Mental adapten el model d’atenció als dictàmens del nou document del  Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

Els Serveis de Rehabilitació de CPB Serveis Salut Mental han iniciat l’adaptació del model d’atenció als dictàmens del nou document del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions.

En aquest document s’acorden els objectius generals i específics, l’estructura i organització funcional del servei: procés assistencial, projecte individual de rehabilitació i continguts, equip professional entre d’altres, així com les accions transversals i les àrees de la cartera de serveis.

Aquestes àrees són:

1.- Àrea d’avaluació psicosocial

2.- Àrea de rehabilitació cognitiva

3.-Àrea d’autonomia i funcionalitat

4.-Àrea de promoció de la salut i el benestar

5.- Àrea psicològica

6.- Àrea d’atenció a l’entorn familiar i/o de convivència

El SRC Dreta Eixample ha elaborat un vídeo de presentació on s’explica el procés assistencial, les noves àrees i les activitats rehabilitadores del servei, l’adaptació de l’atenció en confinament i post-confinament per la pandèmia Covid-19 així com, la recuperació i innovació de les activitats comunitàries, que estan en continu procés d’adaptació.

A continuació podeu veure el nostre vídeo de presentació: