CPB-SSM recolza el grup Dona i Salut Mental de Salut Mental Catalunya i es suma al manifest de la Xarxa Estatal de Dones de Salut Mental Espanya amb motiu del 8M

El Dia Internacional de la Dona és un dia de commemoració i reconeixement a totes les dones.

Des de CPB-SSM ens adherim al manifest de la Xarxa Estatal de Dones de Salut Mental Espanya i reivindiquem amb elles la defensa dels drets de les dones amb problemes de salut mental, així com una societat  paritària i no discriminatòria per motius de gènere i trastorns o malalties mentals.

Salut Mental Catalunya també s’adhereix al manifest. Des del 2019 Salut Mental Catalunya impulsa Dona i Salut Mental, un projecte que suma esforços a la lluita pels drets de les dones amb problemes de salut mental. Mitjançant el treball en grup de dones i professionals de la xarxa associativa de salut mental del territori català es creen espais de representació i apoderament. A Catalunya ja hi ha 13 grups actius, autogestionats, on participen un centenar de dones a través d’entitats de salut mental i Clubs Socials.

Les dones amb un trastorn o malaltia mental pateixen una doble discriminació a causa de la desigualtat de gènere i els estigmes associats a les malalties mentals. Ser dona, a més, també és un factor de risc a l’hora de patir un problema de salut mental, segons l’Organització Mundial de la Salut, perquè el gènere condiciona i determina el lloc que les dones ocupen en la societat, sent moltes vegades discriminatori  i desigual.

L’accés universal a serveis a tots els serveis públics (així com mecanismes de protecció destinats a les dones que pateixen violència masclista), serveis públics d’informació, orientació i acompanyament amb perspectiva de gènere sobre la maternitat, o la implantació de protocols específics en els serveis de salut mental per a la detecció i el tractament de situacions de violència són algunes de les reivindicacions que es demanden en el manifest.

Podeu llegir el manifest clicant aquí.