El diari “Crónica Global” parla sobre la importància de la salut mental arrel del llibre “Vidas Lentas” d’Anna R. Ximenos, gestora de cas al PSI Eixample de CPB-SSM

“Crónica Global” entrevista a Anna R. Ximenos, psicòloga i autora del llibre “Vidas Lentas”, per tractar la importància de la salut mental, així com de la implementació d’un model comunitari per a les persones que pateixen un trastorn o malaltia mental. L’impacte de la pandèmia sobre tots aquests aspectes també es va abordar durant l’entrevista.

La novel·la “Vidas lentas” va guanyar el Premi Internacional de Novel·la Ciutat de Barbate l’any 2020. Es tracta d’una novel·la de ficció basada en els 20 anys de treball psicoterapèutic de la seva autora, i a través de la qual es posa de manifest la importància de donar visibilitat als trastorns i les malalties mentals que pateix una gran part de la població.

Pots recuperar l’entrevista aquí.