Desenvolupament de la Psicoteràpia de grup basada en la Transferència (TFP-G)

L’article escrit per la psicòloga clínica, psicoterapeuta i supervisora en TFP Maria Jesus Rufat, cap del Programa Transversal d’Atenció al TLP de la Fundació CPB Serveis Salut Mental, Developments in Group Transference-Focused Psychotherapy (TFP-G), ha estat publicat a The Official Journal of The American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry (Psychodynamic Psychiatry Journal).

El text descriu el model de TFP grupal de Otto Kernberg amb exemples de la seva implementació i aplicació clínica en diversos serveis de salut mental, així com les diferències aquest model vers d’altres tractaments psicoterapèutics.

Donem l’enhorabona a la nostra companya Maria Jesus Rufat, i a la resta de co-autors, integrants del Special Interest Group in TFP-G de la International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), entre qui es troba també com a coautora la Dra. Eulàlia Ripoll, psiquiatra del Programa TLP al CSMA Dreta Eixample, Encants i Camp de l’Arpa.

Autoria i afiliació

María Jesús Rufat, Jonathan Radcliffe, Tennyson Lee, Philipp Martius, Eric Fertuck, Iván Arango, Heimhild Lappe, Eulàlia Ripoll, i Frank E. Yeomans.

  • María Jesús Rufat, Eulàlia Ripoll: CPB Serveis Salut Mental; Institut-TFP Barcelona
  • Jonathan Radcliffe, Tennyson Lee: NHS Foundation Trust, London
  • Philipp Martius: TFP-Institute Munich
  • Eric Fertuck: City College and Graduate Center of CUNY, New York
  • Iván Arango: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Ciudad de México
  • Heimhild Lappe: TFP-Institute Nord, Hamburg
  • Frank E. Yeomans: Weill Medical College of Cornell University, New York

Abstract / resum

En les últimes dècades s’han desenvolupat vàries psicoteràpies basades en l’evidència científica pel tractament dels Trastorns de la Personalitat (TP) inclosa la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (TFP), un model contemporani de psicoteràpia psicodinàmica desenvolupada per Otto Kernberg. Kernberg, que va establir la TFP de grup (TFP-G) com a tractament alternatiu o complementari a la TFP individual.

Tot i no estar manualitzada, la TFP-G s’implementa en serveis de salut mental públics i privats: centres ambulatoris, unitats de subaguts, comunitats terapèutiques, hospitals de dia i serveis de rehabilitació especialitzada en el tractament de persones amb TP.