La Fundació CPB Serveis Salut Mental participa en el XXIV Workshop de Salut Mental ‘Activitat física i esportiva en salut mental’

El passat divendres 3 de novembre, va tenir lloc la sala d’actes Joan Costa Roma, el XXIV Workshop de Salut Mental ‘Activitat física i esportiva en salut mental’ organitzat pel Consorci Sanitari de Terrassa, i acreditat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i per la Societat Catalana de Medicina de l’Esport.

Els objectius principals d’aquesta edició han estat, per una banda, la revisió tant de l’evidència científica sobre l’efectivitat de l’activitat física i esportiva en l’evolució i pronòstic dels trastorns mentals, com de les bases biològiques que sustenten aquesta relació.

Per altra banda, el Workshop ha permès compartir experiències que actualment es duen a terme al territori sobre la integració d’activitat física i esportiva en els programes assistencials dels serveis de salut mental, i s’ha pogut discutir les principals indicacions i aspectes pràctics de la seva prescripció.

La jornada, organitzada al voltant de tres taules amb diferents intervencions, va permetre a les més de 300 persones assistents, aprofundir en les bases de la utilització de l’activitat física com a tractament per a la salut mental i conèixer experiències de la seva prescripció en equips de treball cada vegada més pluridisciplinaris que incorporen noves figures com la de nutricionistes o tècnics CAFE per al disseny i implementació de propostes des de diferents nivells d’atenció com SRC, CSMA o Unitats d’Hospitalització.

En l’edició d’enguany, el Comitè Científic ha seleccionat els millors pòsters sobre experiències de prescripció d’activitat física i esportiva a persones amb trastorn mental per tal de millorar el seu benestar emocional, entre els que es trobava el projecte de col·laboració del SRC Esquerra de l’Eixample de la Fundació CPB Serveis Salut Mental amb la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) de la Universitat Blanquerna-URL a través d’un seminari d’Aprenentatge i Servei (APS).

El resultat d’aquesta col·laboració ha estat el disseny d’una proposta de jornada esportiva adaptada a la necessitats de les persones usuàries, que va ser valorada a través d’una escala d’autoestima i qüestionari de satisfacció que van mostrar una tendència positiva molt notable respecte els beneficis del moviment en les persones participants, evidenciant l’activitat física com un element clau en la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.