25N, Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones #No hi ha excusa

La violència contra les dones i infants continua sent una de les violacions dels drets humans més esteses i generalitzades del món. Es calcula que, a nivell global, 736 milions de dones -gairebé una de cada tres- han estat víctimes de violència física i/o sexual almenys una vegada a la vida. És una xacra que s’ha intensificat en diferents entorns, inclosos el lloc de treball i els espais en línia, i s’ha vist agreujada pels efectes post-pandèmia, els conflictes i el canvi climàtic.

En forma general, la violència es manifesta de forma física, sexual i psicològica, la més visible i explícita comprèn:

  • violència per un company sentimental (violència física, maltractament psicològic, violació conjugal, femicidi);
  • violència sexual i assetjament (violació, actes sexuals forçats, insinuacions sexuals no desitjades, abús sexual infantil, matrimoni forçat, aguait, assetjament de carrer, assetjament cibernètic);
  • tracta d’éssers humans (esclavatge, explotació sexual);
  • mutilació genital, i
  • matrimoni infantil.

La violència contra les dones i infants estan sovint entrellaçades i presenten factors de risc compartits, amb freqüència es produeixen conjuntament i comporten efectes intergeneracionals.

La violència masclista (VM) genera psicopatologia i aquesta és un factor de risc o vulnerabilitat de cronificar simptomatologia, revictimització o generar mes comorbiditat física i psicològica. De fet, s’evidencia una gran connexió entre violència, malaltia mental i addiccions.

Existeix una elevada variabilitat en les respostes psicològiques als esdeveniments estressants, Trastorn Adaptatius, Trastorn per Estrès agut, Trastorn per Estrès Posttraumàtic (TEPT) i TEPT complex. Així mateix, existeix una elevada comorbiditat TEPT i altres trastorns psiquiàtrics, principalment Trastorn Depressiu, Trastorn d’Ansietat i Trastorns per Ús de Substancies.

El risc d’una dona amb trastorn mental de patir violència es multiplica entre dos i quatre vegades respecte de les dones en general (Fedeafes, 2017).

La solució rau en gran part en respostes sòlides que inverteixin en la prevenció.

  • La detecció precoç i la capacitació dels professionals del sistema sanitari per tal de millorar el coneixement sobre els efectes de patir VM en la salut de les dones.
  • Polítiques i programes de prevenció que incloguin en el seu abordatge la perspectiva de gènere, millorant els abordatges globals per tal d’evitar una revictimitzacio secundaria per part del sistema de salut, policial, judicial i social.
  • L’abordatge de les VM necessita que els intervinents en la prevenció , l’atenció, la protecció i l’enjudiciament, coneguin l’origen de les VM, les diferents manifestacions d’aquestes, el seu significat i les seves dinàmiques, així com les estratègies i possibles decisions de les dones que s’hi enfronten, i les conseqüències i els efectes que produeixen en les víctimes/supervivents.

Com cada any, el Dia Internacional per Eliminar la Violència contra la Dona marca el començament de la  Campanya Uneix-te  de l’ONU. Aquest any, la  campanya 2023  UNEIX-TE! Inverteix per prevenir la violència contra les dones i les nenes té l’objectiu de mobilitzar tots els membres de la societat perquè es converteixin en activistes, se solidaritzin amb les defensores dels drets de les dones i donin suport als moviments feministes del planeta per evitar la reculada dels drets de les dones i aconseguir un món lliure de violència de gènere.

La violència contra la dona continua sent un obstacle per assolir igualtat, desenvolupament, pau, igual que el respecte dels drets humans de dones i nenes. I encara més, la promesa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de no deixar que ningú es quedi enrere, no es podrà complir sense primer posar fi a la violència contra dones i nenes.