CPB-SSM gestionarà el nou hort al terrat del Palau Foronda en el marc del projecte Barcelona Accesible, de l’IMPD de l’Ajuntament de Barcelona

CPB-SSM ha aconseguit l’adjudicació per gestionar el nou hort al terrat del Palau Foronda (seu del Síndic de Greuges de Barcelona). Es un projecte que s’emmarca dins de Barcelona Accessible. La ciutat de les persones amb diversitat funcional, de l’IMPD de l’Ajuntament de Barcelona.

De totes les entitats que aspiraven al projecte, CPB ha tret la puntuació més alta i ha quedat en primer lloc. Junt amb l’entitat Centre Condal, donarà continuïtat a l’hort durant un període de dos anys, prorrogable a quatre.

Es una excel·lent notícia i un exemple de projectes comunitaris compartits entre serveis, en aquest cas entre el Club Social Septiclub – Eª Eixample i el SRC Esquerra Eixample.

La selecció s’ha dut a terme comprovant que les entitats complissin els requisits i tenint en compte criteris d’experiència, valoració tècnica del projecte, proximitat de la seu de l’associació a l’hort, disposició a col·laborar conjuntament amb altres entitats i no comptar amb cap altre hort.

El projecte comptarà amb el suport tècnic de l’empresa Groots Hydroponics S.L i l’excedent de la collita es portarà a menjadors socials i a bancs d’aliments.