El Dr. Joan Vegué, Director Mèdic de CPB SSM, participa en un debat de La Vanguardia sobre els efectes de la pandèmia en la salut mental de la població

El diari “La Vanguardia” ha organitzat un debat amb diferents experts i expertes per abordar les conseqüències que la pandèmia té sobre la salut mental de la ciutadania. El debat ha comptat amb la participació del Dr. Joan Vegué, Director Mèdic de CPB SSM i President del Consell Assessor de Salut Mental i Addicions del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, la Hble. Sra. Alba Vergés, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya; el Dr. Jordi Blanch, Director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya; la Dra. Maite Garolera, Presidenta de la Societat Catalana d’Especialistes en Psicologia Clínica i el Sr. Àlex Marieges, President de l’Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental.

Durant el debat, s’han abordat diferents temàtiques al voltant de la problemàtica que la pandèmia està causant sobre la salut mental de la població. El Dr. Vegué va explicar que en l’actualitat s’està detectant un increment dels diferents trastorns i psicopatologies, sobretot entre els adolescents, malgrat la gran capacitat adaptativa que la ciutadania havia mostrat a l’inici de la pandèmia amb el confinament general. El Dr. Vegué també ha advertit que encara no s’han materialitzat els efectes de la crisi socioeconòmica en la salut mental. Finalment, el Dr. Vegué ha conclòs la seva participació en el debat explicant que fan falta més recursos, però també nous models organitzatius, potenciar molt més el model col·laboratiu en la primària però, sobretot, prioritzar una ràpida resposta davant situacions de crisi.

Podeu consultar el debat complet aquí