La Fundació CB Serveis Salut Mental participa a les IV Jornades Catalanes d’Hospitals de Dia d’Adults de Salut Mental

El 16 de maig d’enguany, l’Hospital Sant Rafael va acollir les IV Jornades Catalanes d’Hospitals de Dia d’Adults de Salut Mental, organitzades per Germanes Hospitalàries, amb el tema: la identitat.

Les jornades han permès reflexionar sobre la construcció de la identitat i aprofundir sobre la repercussió que hi tenen diverses patologies i experiències vitals, des de la pràctica assistencial dels hospitals de dia d’adults de salut mental.

Els dos Hospitals de Dia de la Fundació CPB Serveis Salut Mental han estat representats en aquestes jornades.

La Dra. Barbara Patrizi, cap de servei de l’Hospital de Dia Còrsega, ha presentat el pòster: ‘Evolución del programa de atención rápida (PAR) en el Hospital de Día Corsega- CPB en los últimos 5 años’ amb els resultat dels 5 anys d’evolució (2018-2023) del Programa d’Atenció Ràpida (PAR).

El programa PAR millora l’accessibilitat a l’atenció, contenció i clarificació diagnòstica i permet la inclusió ràpida de pacients al tractament.

Des d’aquesta anàlisi la dada més interessant que emergeix és que més del 80% de pacients donats d’alta del seu procés terapèutic són derivats a dispositius ambulatoris, demostrant l’efectivitat del programa en la majoria de pacients amb simptomatologia de tipus adaptatiu i afectiu.

La Dra. Luisa Morales, cap de servei de l’Hospital de Dia CPB, ha presentat el pòster ‘Reorganització de l’Hospital de Dia CPB davant les noves demandes diagnòstiques’ que mostra l’organització, estructura i funcionament actual de l’hospital de dia i, es presenten els resultats respecte el nombre de pacients que s’han atès per programa i els principals diagnòstics durant l’any 2023.

Es realitza una descripció dels diferents programes de tractament a l’Hospital de Dia: El Programa d’Atenció Ràpida (PAR), el Programa Especialitzat en Psicoteràpia i Atenció Intensiva (ESPAI), el Programa d’Intervenció en Crisi (PIC) i el Programa Transversal d’Atenció a pacients amb Trastorn Límit de la Personalitat (TLP), amb les modificacions que s’han realitzat per tal d’adaptar la cartera de serveis als nous perfils de pacients.

Des d’aquesta anàlisi, es valora molt positivament les noves activitats terapèutiques posades en marxa i es planteja noves possibilitats  de tractament focalitzat per als diagnòstics emergents a hospital de dia.