Nova Unitat d’Avaluació i Tractament Neuropsicològic de CPB-SSM

El dimarts 22 de març es va presentar la nova Unitat d’Avaluació i Tractament Neuropsicòlogic (UATN) de CPB-SSM, a la Unitat Funcional d’habitatge (UFH).

La Unitat d’Avaluació i Tractament Neuropsicòlogic (UATN) neix amb dos grans objectius complementaris: per una banda identificar mitjançant una avaluació neuropsicològica complerta els dominis cognitius de les persones  ateses als diferents dispositius de CPB-SSM, de les que es sospita que podrien presentar un dèficit cognitiu i, per l’altra, gràcies a aquesta identificació, millorar el tractament neuropsicológic que ja reben aquestes persones usuàries en els dispositius on són ateses.

Aquesta millora en el tractament neuropsicològic vindrà marcada per una intervenció més focalitzada en les particularitats i necessitats pròpies de cada cas.

Aquesta unitat comptarà amb la neuropsicòloga Eva Mª Grandal i amb la Maria Jesús Rufat, com a Cap de Processos Transversals de CPB-SSM.

Durant les properes setmanes es continuarà donant a conèixer aquesta unitat a la resta de dispositius de CPB-SSM,  amb la finalitat de què tots els equips puguin tenir-la present i utilitzar els seus serveis per millorar l’atenció que reben les persones usuàries dels diferents centres de CPB-SSM.