Comença la preinscripció de la 7a. edició del Màster de Salut Mental Comunitària

Comença la preinscripció de la 7a. edició del Màster de Salut Mental Comunitària (MSMC) adscrit a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB),en la seva promoció 2023-2024, que consta de 60 crèdits ECTS.

El programa del Màster de Salut Mental Comunitària té com a objectiu formar en salut mental comunitària a professionals de diferents disciplines (medicina, psicologia, psiquiatria, infermeria, treball social, educació social, teràpies ocupacionals i d’altres professionals que treballen en les àrees implicades en la Salut Mental tant de l’Administració com d’entitats associatives o sociosanitàries), és a dir, totes aquelles persones implicades en el treball en xarxa transversal, especialment des de l’atenció pública.

El model comunitari implica un reconeixement d’una pràctica centrada en la persona, en un model bio-psico-social, en la recuperació i en el respecte als Drets Humans i la Ciutadania. Per tant, els eixos que sostenen l’atenció comunitària passen per la promoció de la salut mental, la prevenció del trastorn mental, la dimensió comunitària que tots els tractaments comporten i la rehabilitació psicosocial, tot això sota el paradigma de la recuperació (recovery) que abasta des de l’àmbit d’atenció d’adults, l’àmbit infantojuvenil i l’àmbit de les addiccions amb una visió amplia i de conjunt.

En les sis edicions anteriors, han participat al voltant de 200 alumnes i han estat involucrats uns 80 docents, la majoria de les entitats proveïdores de serveis assistencials del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Des dels seus inicis, el MSMC-UB compta amb un equip docent especialitzat, entre els quals hi participen diferents professionals de CPB Serveis Salut Mental, tant en les classes tècniques com en els laboratoris d’experiències.

Trobareu el pla docent, temari complet i la informació per a sol·licitar la matrícula en el següent enllaç: http://www.mastersaludmentalcomunitaria.com/