CPB SSM es forma per obtenir el distintiu Compromís Antiestigma de l’entitat Obertament

CPB SSM ha signat recentment un conveni amb Obertament per tal d’obtenir el Compromís Antiestigma que ofereix la institució. Aquesta acreditació reconeix el compromís i la millora contínua en la lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental dels serveis de salut mental comunitària a Catalunya. Es tracta del primer segell de qualificació, impulsat per Obertament, que reconeix i posa en valor els esforços dels serveis de salut mental i els seus professionals en la lluita contra l’estigma en salut mental.

Obertament acompanyarà als professionals del CSMA durant tot el procés per tal d’implementar el distintiu, lliurant els materials comunicatius per implementar una campanya antiestigma al centre, les eines necessàries per dur a terme una avaluació de la intenció de conducta dels professionals i un informe final d’obtenció del distintiu i del material acreditatiu corresponent.

Compromís Antiestigma en l’àmbit sanitari

Amb aquesta iniciativa, els serveis de la xarxa de salut mental comunitària de tot el territori català tenen l’oportunitat d’implicar-se en la lluita contra l’estigma i millorant la seva qualitat assistencial amb uns processos més simples i estructurats. El distintiu té una validesa de 3 anys

El distintiu actua com a eina que permet als serveis implicar-se en la lluita contra l’estigma, millorar la qualitat assistencial, simplificant i estructurant la seva tasca.

Aquesta certificació parteix de la base que una atenció lliure d’estigma és una atenció de qualitat, i posa sobre la taula el compromís de la institució que la llueix i reconeix la lluita contra l’estima en salut mental a Catalunya. Per a les diverses institucions es tracta d’una eina per a generar la satisfacció i sentiment de pertinença entre els treballadors i treballadores i un compromís amb la tasca dels professionals.