CPB SSM participa en una sessió formativa de la Diputació de Girona sobre Salut Mental i Habitatge

El passat 20 de juny, Elma Álvarez, psicòloga coordinadora de la Unitat Funcional d’Habitatge (SR Llúria i SR Septimània) de CPB Serveis Salut Mental i coordinadora assistencial del Programa de Llars amb Suport de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya-CPB SSM, va participar en una sessió formativa organitzada per la Diputació de Girona i adreçada als 11 equips d’intermediació per evitar la pèrdua de l’habitatge principal de la demarcació de Girona.

La docència del taller teòric-pràctic ‘Salut Mental i Habitatge’ es van centrar millorar la qualitat de l’assistència cap als usuaris atesos. Els equips d’intermediació van aportar 12 casos reals amb dos objectius principals, per una banda conèixer la significació de la pèrdua de l’habitatge i la repercussió en l’estat emocional en algunes de les persones que atenen, identificar precoçment les senyals d’alerta que poden portar a una situació de desbordament emocional, i donar estratègies de comunicació efectiva per millorar la gestió de la situacions de crisi. Així mateix, es va treballar la comprensió dels principals trastorns mentals sever, i les eines de treball per poder acompanyar a les persones amb trastorn mental severs en situació de risc de perdre l’habitatge.

La sessió va estar adreçada a uns vint professionals, amb un perfil professional divers: advocades, lletrats, personal d’atenció a les persones, mediadores, treballadores socials, educadors i responsables de serveis.

La part final de la sessió va ser una reflexió a nivell grupal sobre diferents tècniques per promoure el benestar emocional i la cura personal de les i els professionals dels serveis d’intermediació de la demarcació de Girona.

Aquesta formació pràctica va posar especial èmfasi, en la importància de la integració de les diferents xarxes d’atenció i entitats de suport per a una planificació acurada que doni resposta a les necessitats i un abordatge global de cada persona atesa.