Diferents professionals de CPB Serveis Salut Mental docents en el MÁSTER DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 2017-2018 de la Universitat de Barcelona

La primera promoció del Màster de Salut Mental Comunitària, compta amb un equip docent especialitzat, entre els quals es troben diferents professionals de CPB SSM.

La Universitat de Barcelona organitza aquesta 1a. edició (oct. 2017 – juny 2018), que conta de 60 crèdits ECTS, corresponents a 1.500 hores lectives, distribuïdes en 164 classes presencials, impartides al Palau de les Heures, Facultat de Psicologia, Llars Mundet.

El programa neix de la necessitat d’introduir i estandarditzar la formació en les intervencions en el camp de la salut mental comunitària. L’adopció de mètodes comunitaris per a encarar la complexa realitat de la salut mental, especialment en termes de salut pública, és la tendència prioritària i el model que afavoreix els organismes sanitaris mundials, així com la realitat assistencial en el nostre territori. Per tant, l’objectiu principal del màster, és formar als estudiants en una pràctica assistencial comunitària i desenvolupar la seva capacitat crítica.

Aquesta iniciativa assumeix el compromís d’oferir un marc acadèmic i institucional que permeteixi adquirir perspectives teòriques, competències tècniques, habilitats metodològiques i experiències pràctiques per a la especialització en salut mental.

CPB SSM dirigeix les següents classes, entre d’altres tallers tècnics i laboratoris d’experiències:

Febrer 2018

“Prevenció de la conducta suïcida”
Dr. Luis de Ángel, psiquiatre, cap de servei del CSMA Dreta Eixample – Camp de l’Arpa

“Programa de Suport a la Primària Sanitària”
David Closas, psicòleg clínic, CSMA Dreta Eixample – Camp de l’Arpa

Març 2018

“Teràpia Cognitiva Conductual”
Lidia González, psiquiatra, Hospital de Dia CPB

“Teràpia Psicodinàmica en un CSMA amb visió comunitària”
Roser Blanqué, psicòloga clínica, CSMA Dreta Eixample – Camp de l’Arpa

Abril 2018

“Psicoteràpia Institucional”
Joan Vegué, psiquiatre, director mèdic

“Serveis de Rehabilitació Comunitària: El dispositiu”
Tina Ureña, treballadora social, Cap d’Àrea Rehabilitació Psicosocial

“Serveis de Rehabilitació Comunitària: Treball en xarxa”
Tina Ureña, treballadora social, Cap d’Àrea Rehabilitació Psicosocial

El Dr. Joan Vegué és també referent del Màster, en l’eix de l’atenció a adults, juntament amb el Dr. Guillem Homet.