Programa de Suport a la Vida Independent

La Fundació Privada CPB Dr.Fábregas gestiona des de 2016, subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, el Programa de Suport a la Vida Independent.

Un any més, hem comptat amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona, gràcies a la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, que ens ha permés dur a terme el projecte.

El Programa de Suport a la Vida Independent s’adreça a persones diagnosticades de trastorns mentals i té com a finalitat potenciar la seva autonomia personal i social en el seu propi habitatge. Ofereix suport professional especialitzat en salut mental en diferents intensitats, contribuint  al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, la presa de decisions personals enrelació al seu projecte de vida i la vinculació a la comunitat.

L’atenció es desenvolupa en el domicili i en el propi entorn amb objectius rehabilitadors i de recuperació, treballats conjuntament amb les persones usuàries. Això permet la promoció de valors d’inclusió social i de vida independent, afavorint que la persona mantingui el seu lloc de vida i no hagi d’anar a viure a un recurs residencial.

Cal destacar l’alt grau de satisfacció de les persones ateses pel programa des dels seus inicis.