El SRC Dreta de l’Eixample presenta el projecte “Encontre”, un vídeo d’animació creat amb la tècnica stop motion

L’activitat “Ocupa’t: projectes audiovisuals” del SRC Dreta Eixample, de la Fundació CPB Serveis Salut Mental, s’emmarca en les activitats del programa funcional de l’àrea de la promoció de l’autonomia i la funcionalitat.

En ella, un grup de persones usuàries, treballen la realització de projectes grupals que estiguin relacionats amb l’ús de la tecnologia àudio visual. Per això l’activitat es desenvolupa al centre municipal de creació multimèdia de l’Hospitalet “Torre Barrina”.

Adquirir competències per l’ús de l’ordinador, promoure la descoberta de nous interessos i motivacions, fer front a aquelles dificultats que sorgeixen durant les fases de creació i que poden portar a conflictes i el consegüent abandonament de projectes, i la participació en recursos de la comunitat… Tots ells són objectius que es treballen en aquesta l’activitat.

El projecte “Encontre” sorgeix de la iniciativa del grup que participa de l’activitat des de l’octubre del 2023, en la que es comença a investigar sobre la laboriosa tècnica d’animació de stop motion. El producte final que podeu veure a continuació s’ha realitzat amb aquesta tècnica. Les persones assistents partien sense cap mena de coneixement sobre la  mateixa, suposant un repte tant en la creació de la idea, com en el seu desenvolupament tècnic.

Volem destacar la feina feta durant tota la tasca de creació de la peça, en la que s’ha passat de la ideació a la concreció, resolent qualsevol tipus de contratemps, prenent decisions individuals i grupals, arribant a acords en cada una de les fases del procés (idea, argument, elaboració dels personatges i dels escenaris, captures de cada frame, muntatge tècnic, elecció de la música, elaboració del logo,…). Arribant a obtenir un producte final acabat amb molta cura, i on totes les i cadascuna de les persones participants, expressen sentir-se’n orgulloses (tant del procés com del resultat).

Esperem que el gaudiu!