La Fundació CPB Serveis Salut Mental participa en el projecte transfronterer coParticiPA de la Universitat de Barcelona

La Fundació CPB Serveis Salut Mental ha estat convidada a participar en el projecte transfronterer coParticiPA de la Universitat de Barcelona (UB), una iniciativa liderada pel Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS), de l’Escola de Treball Social de la UB i finançat pel programa europeu POCTEFA, que busca promoure la participació de persones en situació de vulnerabilitat en la xarxa de serveis, tant bàsics com especialitzats, als territoris limítrofs dels dos costats dels Pirineus.

Aquest projecte té com a objectiu reforçar els lligams comunitaris i fomentar l’apoderament d’aquests col·lectius, facilitant la seva implicació activa en la presa de decisions i en la gestió dels recursos socials i de salut a les seves respectives comunitats. És el poder de la comunitat en acció.

Durant el mes de juny s’ha convidat a la Fundació CPB Serveis Salut Mental a participar en un grup de discussió, dins del marc del projecte, on representants de diferents serveis i institucions de l’àmbit de la Salut han compartit experiències envers el moment actual en relació a iniciatives que busquen involucrar de manera integral les persones en situació de vulnerabilitat en els seus propis processos de millora, dins dels recursos sanitaris.

Des de la Unitat Funcional d’Habitatge (UFH) s’han explicat les diferents experiències per fomentar la implicació de les persones usuàries en el seu tractament, com la realització conjunta del Programa Individual de Rehabilitació entre equip i persona atesa, així com l’experiència de la incorporació a l’equip de la figura de Tècnica d’Acompanyament i Suport Mutu (TeAM) en el procés assistencial.

Una trentena d’entitats, institucions formatives i organismes públics treballaran de manera col·laborativa durant els 3 anys de durada del projecte que actualment es troba en la fase d’avaluació i diagnòstic de la situació dels serveis en els diferents territoris i a final d’any, a partir de les conclusions globals, es desenvoluparà una eina digital orientada a fomentar la participació de les persones en els seus tractaments, i es realitzaran proves pilot a diversos serveis participants dels àmbits socials i de la salut.

L’acte de presentació del projecte es va celebrar el passat mes d’abril a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona.