El SRC Esquerra de l’Eixample i alumnes de la Universitat Blanquerna (CAFE) participen en una jornada esportiva 

El passat 24 d’abril, els usuaris del SRC Esquerra de l’Eixample van participar en una jornada esportiva organitzada juntament amb alumnes de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) de la Universitat Blanquerna, amb l’objectiu d’ajudar a que les persones usuàries aprenguin i es motivin a cuidar-se a través de l’activitat física. 

La trobada s’engloba dins els estudis que inclouen seminaris d’aprenentatge i servei. Les activitats físiques que es van realitzar han estat dissenyades tenint en compte el col·lectiu de persones amb trastorn mental, intentant promoure el desenvolupament de les seves capacitats físiques, cognitives, fomentant la cooperació i treball en equip, la igualtat de gènere i la inclusió, i amb l’esforç compartit de totes les persones que hi van participar. 

Estirar la corda, Korfball, Boccia i tennis amb paracaigudes van ser algunes de les activitats que es van desenvolupar i que van afavorir la interacció entre usuaris, alumnes i professionals.