CPB Serveis Salut Mental participa en una jornada sobre Salut Mental i Addicions del Consorci Sanitari de Barcelona

El 23 de maig a la Sala d’Actes de l’Hospital de Sant Pau, s’ha celebrat una jornada organitzada pel Consorci Sanitari de Barcelona, sobre Salut Mental i Addicions: Transformem l’atenció a la salut mental amb una mirada compartida per afrontar els nous reptes, que ha acollit la participació de diferents entitats, entre elles, CPB SSM.

El programa s’ha organitzat en diverses taules de debat. CPB SSM ha participat a la taula IV titulada “Atenció a les addiccions: la situació actual i nous reptes” i moderada per la Doctora Cristina Teixidó, Adjunta a Direcció Mèdica de CPB SSM i Coordinadora del COSMiA Barcelona Dreta. La Doctora Yolanda Tascón, Cap de Servei de la Clínica Llúria de CPB SSM hi ha participat parlant de “El pacient dual en una unitat de subaguts”.

Aquesta jornada ha assenyalat que la pandèmia per COVID-19 ha suposat una gran crisi global en temes de salut mental, i ha posat de manifest la necessitat d’una reorganització dels serveis de salut mental i addiccions per fer-los més efectius i sostenibles per tal de fer front a l’estigma, la discriminació i l’abús, tenint en compte les realitats econòmiques i socials que  formen la salut mental de les persones.

La trobada ha estat marcada per quatre temes clau:

  • Cap a una atenció integrada de la salut mental en les persones fràgils i vulnerables. Mirada compartida social i sanitària.
  • Atenció domiciliària en salut mental. Riu amunt”: el domicili coma repte d’intervenció compartida.
  • Malestar emocional en l’adolescència: atenció al risc de suïcidi i comorbiditats associades
  • Atenció a les addicions: situació actual i nous reptes

Aquests punts clau han permès que, des dels diferents àmbits assistencials i amb la mirada dels diferents departaments, es puguin plantejar els reptes i estratègies per abordar-los amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i addiccions a la ciutat de Barcelona.