Tina Ureña present en el webinar «Salut mental i habitatge»

La Cap d’Àrea de Rehabilitació Psicosocial i direcció de Participació Comunitària de CPB Serveis Salut Mental, Tina Ureña, va participar el passat 29 de setembre en el webinar “Salut mental i habitatge”, organitzat per la Xarxa de serveis de mediació en matèria d’habitatge de Catalunya (MEDIEM).

El seminari web tenia l’objectiu de dotar d’eines i recursos d’atenció als mediadors que atenen a persones amb problemes de salut mental i en una situació de risc de vulnerabilitat residencial. En aquesta conferència, Tina Ureña va presentar la ponència troncal, després de les intervencions de Sílvia Grau, directora Operativa d’Actuacions Urgents en Matèria d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i de Carles García, president de la Societat Catalana de la Mediació en Salut.

La conferència en línia va anar marcada pel context social actual, on la situació de les persones amb dificultats en accedir o mantenir l’habitatge, veuen empitjorada la seva salut mental.