La psicòloga clínica de CPB Serveis Salut Mental, Maria Jesús Rufat, col·labora com a part del Comitè Científic d’Assessors Experts editors del «Manual de psicología clínica de la infancia y la adolescencia. Bases para una nueva especialidad»

La psicòloga clínica Maria Jesus Rufat, Cap del Programa Transversal d’Atenció al Trastorn Límit de la Personalitat de CPB Serveis Salut Mental (CPB SSM) i professora i supervisora en Transference Focused Psychotherapy (TFP) al Grup TLP Barcelona, ha estat revisora i assessora dels continguts científics de la primera edició del Manual de psicología clínica de la infancia y la adolescencia. Bases para una nueva especialidad (McGrau Hill. 2021).

Aquest manual reflecteix que els trastorns que afecten a la salut mental de nens i adolescents mereixen ser atesos com a entitats pròpies, amb els seus marcs particulars de referència, tant històrics com legals. Evidencia també, la necessitat de diferents nivells d’assistència amb programes d’intervenció especialitzats, des de l’atenció ambulatòria fins a l’hospitalització breu, passant per tot l’espectre de dispositius assistencials existents, i eines, instruments i procediments d’avaluació específics.

Els diferents serveis de CPB Serveis Salut Mental hem posat en marxa programes especialitzats d’atenció a l’adult jove, que pretenen ser una eina de suport transicional i molt acotat temporalment en la vida del jove, que faciliti la continuïtat del seu projecte vital personal, formatiu i/o laboral a través de la millora dels seus recursos psicosocials, disminuint el risc de cronicitat de la malaltia.

Aquests programes específics ofereixen psicoteràpia individual i grupal, activitats diferencials i de participació comunitària, així com suport i atenció familiar que inclou abordatge psicoeducatiu i atenció a la crisi.

        Maria Jesús Rufat amb un exemplar del manual.

Podeu trobar el «Manual de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia» en aquest enllaç