CPB Serveis Salut Mental realitza formació en psicoteràpia institucional posant la persona atesa com a eix primordial de la pràctica clínica 

El pla de formació continuada 2023 de CPB SSM inclou, entre les seves accions formatives, el curs “La Psicoteràpia Institucional” adreçat al conjunt de professionals assistencials tant de CPB Serveis Salut Mental com de CPB Dr. Fàbregas, especialment a professionals que desenvolupen la seva tasca en entorns institucionals. 

Durant els mesos de gener i febrer es va dur a terme aquesta formació estratègica per a l’entitat que té com a objectiu principal sensibilitzar i proporcionar coneixement sobre el maneig de la psicoteràpia institucional com a eina terapèutica nuclear. D’aquesta manera, es contribueix a reflexionar en els avantatges i les dificultats de les diferents dinàmiques relacionals, avançar en el treball en equip com a referència del tractament institucional i a situar la relació amb les i els pacients com a element rellevant de la pràctica clínica. 

El curs ha proporcionat diferents sessions de coneixements teòrics i tallers pràctics relacionats amb la psicoteràpia institucional a la Sala Auditori de l’Hospital de Dia CPB, per tal d’aconseguir un major desenvolupament professional de les persones assistents. Aquesta formació, que parteix d’una sessió introductòria en modalitat taula-debat sobre la psicoteràpia institucional com a valor central de CPB Serveis Salut Mental, ha posat especial èmfasi en els tallers pràctics com els específics de les  dinàmiques del treball en equip, el rol professional en la dinàmica institucional, la gestió de les pròpies emocions, l’assessorament extern dels equips, ‘el/la pacient expert/a com agent terapèutic i l’aplicació de la mentalització en el tractament institucional.  

Professionals docents com Joan Pi, Roser Blanqué, Joan Vegué, Tina Ureña, David Closas, Victoria López, Mª Jesús Rufat, Elma Álvarez, Gemma Arribas, Eva Gausachs i Fernando de Vicente, han estat els encarregats de presentar cada una de les sessions de formació i dinamitzar la participació del grup assistent.  

La Formació Continuada, una peça clau per a la transformació de la pràctica assistencial 

CPB SSM busca ser referent de qualitat i competència en l’àmbit de la salut mental comunitària, i la Formació Continuada és una de les eines per aconseguir més eficiència i eficàcia en els programes assistencials. El conjunt de professionals de la institució tenen accés a un seguit de formacions per tal de facilitar la capacitació dels diferents perfils en l’atenció a les persones ateses, i molt específicament en la millora de les diferents pràctiques assistencials innovadores i de reconeguda efectivitat.