CPB SSM participa en la Jornada de treball ‘Creativitat, Cultura i Salut Mental’ organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació CCSM

Aquest matí, al Centre d’Arts Santa Mònica, s’ha celebrat la Jornada Creativitat, Cultura i Salut Mental, un espai de trobada per a l’intercanvi d’experiències, debat i treball compartit, a partir del reconeixement de la importància i diversitat d’iniciatives al voltant de la creativitat, l’art i la salut mental, però també de la seva dispersió i en molts casos desconeixement.

Tina Ureña, Cap de Participació Comunitària i Pilar Mariné, psicòloga clínica co-coordinadora del CSMA Dreta Eixample, Encants i Camp de l’Arpa han participat en les diferents taules, presentant el Premi Agustí de Semir i l’Ateneu Tosquelles, en representació de les entitats Fundació CPB Serveis Salut Mental i Fundació CPB Dr. Fàbregas.

Aquesta jornada, organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació CCSM, ha girat entorn a tres eixos temàtics com són la relació de l’art amb la salut mental i com la creació artística pot promoure la salut mental i el benestar; com l’art i el treball amb la comunitat generen processos com la inclusió social; i la gestió cultural i tot el què envolta la creació artística i la seva visibilitat.

Els objectius específics d’aquesta jornada de treball, orientada en aspectes relacionats amb la promoció de la salut mental, la dignificació i visibilització de la producció creativa de persones amb trastorn mental, afavorir l’autonomia i sostenibilitat, són:

  • Conèixer iniciatives i projectes en l’àmbit de la creativitat i la salut mental (Arts visuals, performatives, literàries, cultura, creativitat i art digital)
  • Identificar quines necessitats tenen els diferents col·lectius artístics
  • Buscar canals de comunicació i difusió de la producció artística en l’àmbit de la salut mental
  • Promoure dinàmiques d’intercanvi i cooperació entre l’àmbit de la salut mental i els diferents àmbits creatius
  • Elaborar propostes innovadores
  • Poder definir noves iniciatives i projectes de futur de forma col·laborativa i amb perspectives de continuïtat
  • Elaborar un catàlegs d’experiències
  • Elaboració d’un document de conclusions i recomanacions

El plantejament de la Jornada està alineat amb les directrius i principis de la Organització Mundial de la Salut (OMS), del Pla Director de Salut Mental i Addiccions i del Pacte Nacional per a la Salut Mental.